Лекарска мрежа

Ние сме лекари от различни медицински области, които искаме да работим за подобряването на качеството на въздуха в страната. 

Чрез включването ни в дебата за чист въздух, ние целим подобряване на общественото здраве, изграждането на устойчива икономика и подобряване на качеството на живот на хората. 

Новини

НАСТОЯВАМЕ

ЗА ЧИСТ ВЪЗДУХ, ЗА ДА ЗАЩИТИМ ЗДРАВЕТО НА ХОРАТА

Дори малки подобрения В КАЧЕСТВОТО НА ВЪЗДУХА водят до значими ползи за здравето!

Нашите цели

Като специалисти в Лекарската мрежа "Въздух за Здраве", ние сме отговорни за:

Отчитане

Да отчитаме екологичните фактори при диагностицирането на пациентите.

Разасняване

Да разясняваме на нашите пациенти здравните рискове, които носи замърсяването на въздуха.

Популяризиране

Да популяризираме значението на чистата околна среда за качествен начин на живот.

Учебна програма

Да ангажираме академичните среди за преодоляване на пропуските в учебните планове и програми.

Обществен диалог

Да подпомагаме обществения диалог като, партнираме на националните и местни власти в търсенето на работещи политики за намаляване на вредните емисии.

Устойчиви политики

Да съдействаме за възвеждането и укрепването на устойчиви политики чрез популяризиране на положителния им ефект върху здравето.

Събиране на данни

Да събираме данни, свързани със здравните резултати от качеството на въздуха, за разработването на нормативни стандарти, които могат да се използват при вземане на управленски решения.

Национални стратегии

Да работим за идентифицирането на пропуските в националните планове и стратегии, касаещи връзката между здравето и факторите на околната среда.
Лекарска мрежа "Въздух за здраве"

Какво изискваме:

Национална политика, насочена към намаляване на вредните емисии. Прилагани от различни европейски държави, те доказано са довели до подобряване на здравето. Подобни политики в страните с ниски и средни доходи могат да бъдат още по-ефективни и това се постига без намаляване на икономическия растеж. 

Подобряване на глобалното качество на въздуха и увеличаване на усилията за намаляване на замърсяването на местно ниво.

Как влияе въздушното замърсяване върху здравето ни и какво можем да направим?

Желаете да станете част от мрежета ни?

Пишете ни кратка информация за вас и мотивацията ви, с която желаете да станете част от лекарсакта мрежа. 
Контактна форма
Air4Health © 2017 – 2024 Всички права запазени!
Въздух за здраве
Здравно сдружение в обществена полза.

София, България.
crossmenu