Обратно към Новини

ЕС затяга примката около мръсния въздух. А България?

 

На 17 юни, 2022 г., се проведе първият семинар на сдружение „Въздух за здраве“, на който заедно с експерти в областта на здравеопазването повдигнахме димната завеса над чистия въздух в България. В буквален смисъл, този воал от години застрашава здравето и начина ни на живот. Проблемът е наболял дотолкова, че реформи и нови ефективни мерки, са повече от задължителни.

Влошаващото се замърсяване, наред с отравянето на въздуха с олово и други опасни вещества, води до приблизително 9 милиона смъртни случаи годишно в световен мащаб, спрямо изследвания цитирани по време на събитието. Според същите данни, България е на едно от първите места по този показател, а статистиката поставя лошото качество на въздуха до тютюнопушенето, като индикатор за смъртност.

В рамките на един ден, бяха дискутирани посоките за изменение на настоящите стандарти за качеството на въздуха на Европейския съюз, с препоръчителните научно-обосновани норми на Световната здравна организация.

Форума откри д-р Александър Симидчиев, специалист по белодробни болести и председател на сдружението „Въздух за здраве“. Той напомни на присъстващите, че бъдещето на България е на децата и ние сме длъжни да им завещаем по-здрава и чиста среда за живеене. Той допълни още, че мисията на Лекарската мрежа към сдружението, е да създава посланици в посока по-добра информираност и разпознаване на проблема като алармиращ.

Темата за качеството на въздуха и климатичните промени е изключително важна, но все още не се припознава сериозно от институциите. На практика липсват действия, основани на доказателства, добави още д-р Симидчиев, при все, че планът за възстановяване и устойчивост е добре финансиран (с 1 милиард лева годишно).

Наглед малките неща имат най-голям ефект, или образно казано - 100 г превенция е по-добра от 10 кг лечение, обобщи пулмологът.

Последва презентация на Национална пациентска организация, от която последваха изводите, че атмосферното влияние има пряка връзка с психичното състояние на хората, не само с физическото, но контролът на замърсяването привлича незначително внимание на официалните програми за подпомагане.

Относно новите стандарти на СЗО за качество на въздуха, активно участие в дискусията взеха и представители на сдружение „Велоеволюция“.

Те излязоха с апела – „Велосипед за всеки случай!“, защото велосипедът е част от решението за намаляване на смъртоносните газове в градовете. Лекарите са единодушни, че повече опции за активно придвижване, са част от начинът да сме здрави и въздухът да е по-чист. Участниците задаваха въпроси, свързани с това дали е опасно да се кара велосипед в града, защо подобренията от страна на институциите са толкова мудни и  какво е необходимо институциите да вземат правилните решения за чист въздух, при всички внесени доказателства по темата.

От „Велоеволюция“ коментираха, че опитът им с велошествия не дава желания резултат, а общините практически отказват да спазват наредбата за велосипедната инфраструктура. В заключение на изложеното от „Велоеволюция“ стана ясно, че ако страната ни продължава да бъде неактивна по въпроса, започва да губи освен граждани, така и финансови средства.

Как хората могат да допринесат за задвижване на институциите, обясни адвокат Димо Господинов, ищец в първия колективен иск срещу Столична община. Във видео интервю, той даде примери от практиката си, с които разясни, как като група можем да изискваме от общините ефективни действия по проблемите със замърсяването. Наш граждански дълг е, да настояваме за конкретни мерки, които да облекчат състоянието на въздуха в най-активните дни и зимните месеци. Чухме и практични съвети, как да защитим публичните си права и интереси, подавайки групов или индивидуален иск.

За пореден път се подчерта, че пределно допустимите концентрации на вредни вещества в атмосферния въздух на населените места, са многократно надвишени (най-вече на база измерванията на фините прахови частици). Адв. Господинов отбеляза, че проблемът за чистотата на въздуха е не само по отношение на работата на българските общини, но и на европейските, тоест, проблемът е наистина мащабен.

Към днешна дата, България е в почти постоянно нарушение на европейското законодателство за качеството на въздуха, насочено към опазване здравето на населението и трябва да е ясно, че страната вече беше подведена под съдебна отговорност.

В края на своето представяне, адв. Господинов отбеляза, че на европейско ниво има средства за защита на гражданите и това е напълно реална практика в чужбина.

У нас, през 2017 г. Столична община е осъдена, следствие на подаден колективен иск, заради недопустимите нива на замърсяване на въздуха.

Втората част на семинара продължи с участие на доц. д-р Михаил Околийски, управляващ офиса на Световната здравна организация в страната. Той акцентира върху новите препоръки на СЗО, като наблегна, че те са инструмент в ръцете на вземащите решения, посредством който би могло да се регулират законодателството и политиките по цял свят, но най-вече в България.

Препоръките на СЗО са научно подкрепени и динамични, и се базират изцяло на изследвания и доказателства в областта на екологията.

От доклад на д-р Околийски се препотвърди, че нашата здравна система не е ефективна и, че цитираните около 60 хил. смъртни случаи, по време на пандемията от Ковид-19, до голяма степен зависят от лошото качество на въздуха тук. Това е така, тъй като замърсяването е свързано с по-мащабно протичане на вирусните епидемии и замърсителите улесняват разпространението на вирусите, намаляват имунния отговор на организма и влияят на тежестта на протичането на инфекциозните заболявания.

И още, замърсяването на въздуха се определя като рисков фактор за незаразни хронични заболявания  - сърдечносъдови, мозъчносъдови, рак, хронични респираторни заболявания, диабет и др. Колкото по-висока е експозицията на замърсяване, толкова по-голямо е въздействието върху здравето.

Според данни на СЗО от 2019 г., в страната е регистрирана статистика за преждевременна смърт, многократно надвишаваща същите, измерени в западните държави. Това отново набляга на критичността на ситуацията в България, подчерта доц. Околийски.

Понастоящем, у нас е недостатък, че здравните реформи не стъпват на научни резултати и промените не се въвеждат навреме. Измененията в законодателството за подобряване състоянието на въздуха, които всички очакваме, не се въвеждат ефективно, нивото на информираност на обществото за проблема е ниско и липсва така належащият мониторинг.

Като заключение, доц. Околийски сподели, че пандемията от Ковид-19 успя да снижи атмосферното замърсяване в рамките на една година, което политиките на ЕК не успяха за предходните осем. В началото на 2022 г. темета беше поставена на законодателно ниво пред ЕК.

В последвалото изложение на експерта от Европейската комисия Лусия Бернал, стана ясно, че основното изискване към България, е да се следват въведените стандарти, основани на препоръките на СЗО. Политическите послания са в подкрепа засилване мониторинга на въздуха, както и насърчаване взаимодействието с организации извън управлението.

В продължение на казаното, експертът от ЕК изложи данни онлайн, които ясно онагледиха, че приблизително 97 % от българите са подложени на наднормени средногодишни нива на фини прахови частици и на високи концентрации на азотен диоксид (NO₂), и серен диоксид (SO₂). Измерванията показват, че гражданите в страната дишат въздух, който СЗО определя като вреден за здравето.

В крайния панел на семинара се проведоха уъркшоп и дискусии по групи. Участниците в Група 1, обсъдиха предложения на тема „Активни политики на МЗ“. Според тях, за мнозинството от хора общественото здраве е нещо абстрактно и се изчерпва с понятието за болнично лечение. Липсва връзката с индивидуалното здраве. Активните политики в тази посока биха могли да включват повече комуникации с обществеността, както и насърчаване на медицинските работници да бъдат естествени посланици на здравословния начин на живот; създаване на стабилни връзки между бизнеса и здравното осигуряване; подпомагане и насърчаване на обществото към спортни активности, чрез предплатени карти за спорт и прочее.

Обърнато бе внимание и на здравето, като фокус в устойчивото развитие – линейки с електрическо захранване, повече зарядни станции за електромобили и др. Главна точка в дебата бяха акцизите върху тютюн и алкохол, в които е заложен процент, който да се ползва за превенция на здравето. Важно е тази информация да бъде комуникирана по подходящ начин, който разяснява връзката между замърсения кислород и двете най-разпространени зависимости сред обществото, и лекарите като пионери на доброто здраве, са в основата на тази функция.

Потребността от изготвянето на магистърска програма „Здраве и околна среда“, както и сертификационна програма в областта, са належащи промени в общата работа между Министерство на здравеопазването и Министерство на образованието, заключиха участниците в групата.

В Група 2 се дискутираха - „Активни политики на регионално ниво“, част от които са въведената от началото на 2022 г. „Зона 30“, и програмата за „Зони с ниски емисии“. Добрата новина е, че резултатите са вече забележими, при надежден мониторинг.

Имаше още много предложения за зелени политики, като - гореща телефонна линия за сигнали от граждани; увеличаване на уличното озеленяване; увеличаване на градския транспорт, вело и пешеходното движение; също така - политики за паркиране, насърчаване на споделеното пътуване и въвеждането на такса „Задръстване“; интегриране на социални политики по отношение управлението на твърди и битови горива; преосмисляне на стимули за закупуване на електрически автомобили и още, и още идеи за по-добро състояние на въздуха в страната.

Група 3 разгледа възможностите за - „Гражданското участие в политиките за чист въздух – как да увеличим влиянието и ефективността“. На първо място бе отбелязана нуждата от базова осведоменост на гражданите, с цел формиране на колективна гражданска позиция. Разширяване на добрите локалните подходи към национални; контакт с властимащите на местно и национално ниво; популяризиране на Лекарската мрежа по региони.

С други думи, стана ясно, че в разпространението на политики за здраве, главна роля има комуникацията и в частност, целенасочен ПР по въпроса.

При финално отворилата се дискусия, организирана от сдружение „Въздух за здраве“, участниците стигнаха до заключението, че са необходими повече здравници, наместо болници, или заведения, които тенденциозно се ангажират с промоция и профилактика на здравето.

Обяснени бяха и конкретните стъпки, които предстоят за препоръки към Министерство на здравеопазването, на кръгла маса с Комисията по здравеопазване в Народното събрание. Също така, подготовката по организацията на второ събитие с българските евродепутати и Министъра на здравеопазването и Министъра на околната среда и водите, вече е в ход.

---

Замърсяването на въздуха има най-различни лица, които трябва да бъдат разучавани.

Това е и една от мисиите на „Въздух за здраве“.

Автор: Валерия Душкова

Air4Health © 2017 – 2024 Всички права запазени!
Въздух за здраве
Здравно сдружение в обществена полза.

София, България.
crossmenuarrow-left