Обратно към Новини

Писмо до министър Юлиян Попов във връзка с преговорите за преразглеждане на стандартите за чист въздух на ЕС

В продължение на усилията ни за приравняване на стандартите на ЕС с насоките на СЗО, изпратихме писмо до министъра на околната среда и водите. Повод за писмото ни са предстоящите преговори в Съвета на ЕС. В изпратеното писмо споделяме опасенията си, че приетият от Съвета т. нар. "Общ подход" през ноември 2023 г. може да доведе до излишно удължаване на процесите и допълнителна икономическа тежест за сектора на здравеопазването, като същевременно задълбочи съществуващите неравенства.
Призоваваме министър Попов да подкрепи бързите действия за приемане на новите директиви, тъй като гласуването им ще окаже влияние върху хиляди животи и здравето на хората в България.

Пълния текст на писмото може да видите тук.

Air4Health © 2017 – 2024 Всички права запазени!
Въздух за здраве
Здравно сдружение в обществена полза.

София, България.
crossmenuarrow-left