Обратно към Новини

Писмо към Министъра на околната среда относно изготвянето на обща позиция на Съвета на Европейския съюз (Съвет на министрите) за чист въздух.

Сдружение „Въздух за здраве“ и на над 40те лекари – членове на Лекарската мрежа изпратиха писмо до Юлиян Попов, Министъра на околната среда, с оглед на участието му в изготвянето на предстоящото становище на министрите на околната среда и водите на държавите членки на ЕС в рамките на Съвета на министрите на ЕС относно преразглеждането на Директивата за качеството на атмосферния въздух (AAQD), определена за разглеждане и предложена за приемане от Комитета на постоянните представители  (КОРЕПЕР) тази седмица.

С пълния текст на писмото може да се запознаете тук.

Припомнете си листовката с Въпроси§Отговори относно новите страндарти за качество на въздуха, предложени от Световната здравана организация.

Air4Health © 2017 – 2024 Всички права запазени!
Въздух за здраве
Здравно сдружение в обществена полза.

София, България.
crossmenuarrow-left