Към всички лекари
Доц. Д-р Рада Маркова, д.м.

Д-р Рада Маркова завършва медицина в Медицински Университет - Варна като "Златен Хипократ" на випуска.

Работи като педиатър в Университетски детски клиники - първоначално в МБАЛ  "Св.Марина" - Варна, а в последствие – в Университетската Детска болница - София, като специализант по педиатрия, ординатор, асистент и главен асистент. Има стаж в Клиника по Неонатология - СБАЛДБ, Интензивен сектор - СБАЛДБ , а през последните 17 години - в Клиника по педиатрия на УМБАЛ "Александровска". През 2004 г. д-р Маркова придобива специалност по детски болести, а през 2011 г. - по детска пулмология. Има магистратура по бизнес администрация и здравен мениджмънт в УНСС. През 2016г. защитава докторска дисертация на тема: “Издишан азотен окис при деца с бронхиална астма“ и получава научното звание „Доктор“. През 2018г. придобива ОНС „Доцент“ към НИИ на МУ – Плевен. 

Научните ѝ интереси са в областта на детската пулмология - хроничните заболявания на дихателната система: бронхиална астма, муковисцидоза, неинвазивни методи на оценка на алергичното възпаление. Д-р Маркова има опит в провеждането на клинични проучвания фаза II и III. Има специализации в САЩ и Австрия.

През септември 2012 г. става управител и идеен основател на МЦ „Първа детска консултативна клиника“ - София. Посвещава следващите години от живота и работата си на амбулаторната педиатрия, профилактиката в детска възраст и проследяването на децата с хронични заболявания. 

Air4Health © 2017 – 2024 Всички права запазени!
Въздух за здраве
Здравно сдружение в обществена полза.

София, България.
crossmenuarrow-left