Към всички лекари
Доц. д-р Ангел Джамбов, д.м., д.м.н.

Д-р Ангел Джамбов е завършил медицина в Медицински университет – Пловдив (2015 г), като има придобита специалност по обща хигиена (2020 г) и комунална хигиена (2023 г). Има придобита специалност по обща хигиена (2020 г) и следдипломни квалификация в областта на психично здраве (2020 г). Има защитени дисертационни трудове на база проучванията си върху ефектите на шумовото замърсяване върху разпространението на сърдечно-съдови и метаболитни заболявания (доктор по хигиена, 2017 г) и контакта със зелените площи и шумовото замърсяване върху психичното здраве (доктор на науките по психиатрия, 2019 г). Понастоящем е доцент към Катедрата по хигиена при Медицински университет – Пловдив (2022 г.).

Д-р Джамбов има научни интереси и реализирани изследвания в България и чужбина върху влиянието на природната среда, транспортния шум и замърсяването на въздуха върху психичното здраве и хроничните незаразни заболявания. Има над 100 публикации и над 2000 цитирания в чуждестранни списания и участва в няколко национални и международни проекти, вкл. по програма Хоризонт, посветени на планирането на здравословна, зелена и устойчива градска среда. Член е на редакционните колегии на няколко престижни международни списания в областта на околната среда и здравето, вкл. Environment International, Frontiers in Psychology, BMC Public Health, Noise & Health. Изготвил е над 380 рецензии на публикации за международни списания. Независим експерт е към СЗО в оценката на здравния риск от експозиция на шум (2019-2020 г.) и заваръчни пари (2020-2022г.) в работната среда. Гост лектор е в модул „Средова и трудова епидемиология“ в магистърска програма по „Епидемиология“, университет Лудвиг-Максимилиан, Мюнхен & Институт по Епидемиология към Хелмхолц Център Мюнхен, Германия (2020-2022 г.)

През 2017 г. получава престижната награда Rebecca James Baker Award на Международното общество за епидемиология на околната среда (ISEE) за работата си върху механизмите, обясняващи ефекта на зеленината върху психичното здраве, а през 2019 г. голямата награда „Питагор“ на МОН за най-добър млад учен. През 2020 г. и 2021 г. попада в Топ 1% учените на класацията на Станфордския университет за влияние върху световната наука, а през 2022 г. в Топ 2% за цялостен принос в световната наука.

Air4Health © 2017 – 2024 Всички права запазени!
Въздух за здраве
Здравно сдружение в обществена полза.

София, България.
crossmenuarrow-left