Към всички лекари
Д-р Димо Янков

Д-р Димо Янков завършва медицина с отличие Медицински факултет на СУ „Св. Кл. Охридски“ през 2014 г., придобива специалност по неврохирургия през 2020 г. в КНХ на УМБАЛ "Св. Иван Рилски", където продължава да работи. Редовен докторант е при Катедрата по неврохирургия на Медицинския факултет към МУ София, към която, от началото на 2022 г., е избран за хоноруван асистент.

Член на Българското дружество по неврохирургия,  Европейската асоциация на неврохирургичните общества (EANS) и AOSpine, по линия на които е осъществил повече от 10 специализации в България и Европа.

Д-р Янков има участие в многобройни национални и международни конгреси и семинари. Развива активна публикационна дейност като автор и съавтор в реферирани списания на местно и международно ниво.

През 2019 г. отличен в класацията на в-к "24 часа" - "Лекарите, на които вярваме".


Air4Health © 2017 – 2024 Всички права запазени!
Въздух за здраве
Здравно сдружение в обществена полза.

София, България.
crossmenuarrow-left