Обратно към Новини

част 2 - За връзката между репродуктивното здраве и замърсяването на въздуха, с доц. д-р Елис Исмаил

(част 2)

Акценти:

 • Излагането на различни замърсители на въздуха е свързано с повишен риск от захарен диабет тип 2.
 • Систематичният преглед на съществуващите доказателства демонстрира връзката на експозицията на NO2, NO и SO2 и експозицията на PM2.5 през втория триместър с повишения риск от гестационен диабет [4].
 • Краткотрайното излагане на замърсен въздух може да бъде свързано с повишен риск от периодични менструални нарушения.
 • Усложнения на бременността, като спонтанен аборт, повтаряща се загуба на бременност и прееклампсия, също могат да се развият в отговор на оксидативен стрес.
 • Препоръчвам на хората разходки на открито, в гората и да прекарват колкото се може повече време сред природата. Ограничаване на разходките и двигателната активност около пътните артерии, особено в пикови часове, когато движението на автомобили е най-натоварено и има най-високи нива на замърсяване на въздуха.
 • Обществото трябва да има по-голяма лична ангажираност относно нивата на замърсеност на въздуха.
 • Зелената инфраструктура може да помогне за смекчаване на този риск. Разбира се, че създаването на повече паркови пространства и зелени площи би довело до подобряване на гореспоменатите плашещи статистики.
 • В контекста на повишено геополитическо напрежение не бива да пренебрегваме настоящата екологична криза.
 • България трябва да подобри достъпа до информация за състоянието на околната среда и разпространяването на тази информация, което ще спомогне за повишаване на осведомеността по въпросите на околната среда и ще гарантира по-ефективно участие на обществото.

Доц. Исмаил, бихте ли посочили пряка връзка между замърсения въздух и гестационния диабет?

От метаболитна гледна точка, бременността представлява сложно физиологично състояние, при което настъпват редица промени в обмяната на веществата. Състоянието при което имаме регистрирана хипергликемия (повишени нива на кръвната захар в кръвта), което се разпознава за първи път по време на бременността, е известно като гестационен диабет.

Излагането на различни замърсители на въздуха е свързано с повишен риск от захарен диабет тип 2. В литературата има направен обзор на тринадесет проучвания, включващи 1 547 154 индивида от девет ретроспективни, три проспективни и едно проучване случай-контрола. Изводите от литературния обзор гласят, че повишената експозиция на прахови частици с диаметър ≤2,5 µm (PM2,5) не е свързана с повишения риск от гестационен диабет (коригиран OR 1,03, 95% CI 0,99 до 1,06). Анализът на подгрупите обаче показва положителна корелация при експозиция на PM2.5 и повишаване на риска от гестационен диабет при експозиция през втори триместър на бременността (комбиниран OR 1,07, 95% CI 1,00 до 1,13). Сред замърсителите, различни от PM2,5, се установява значителна връзка между гестационния диабет и азотен диоксид (NO2) (OR 1,05, 95% CI 1,01 до 1,10), азотен оксид (NO) (OR 1,03, 95% CI 1,01 до 1,05), както и серен диоксид (SO2) (OR 1,09, 95% CI 1,03 до 1,15). По този начин систематичният преглед на съществуващите доказателства демонстрира връзката на експозицията на NO2, NO и SO2 и експозицията на PM2.5 през втория триместър с повишения риск от гестационен диабет [4].

Доц. Исмаил, доколко замърсеният въздух въздейства на менструалния цикъл и е причина за нередовната менструация при жените? Какви други патогенни изменения се наблюдават в резултат на влошеното атмосферно влияние?

Нарушенията на менструалния цикъл са често срещани заболявания сред жените в репродуктивна възраст, които предизвикват нарастващи опасения. Досега имаше ограничени проучвания за връзката между менструалните нарушения и замърсяването на въздуха. Проведено е проучване в Китай, което е имало за цел да изследва връзката между краткосрочното (в рамките на 1 седмица преди посещение на лекарския кабинет) излагане на замърсяване на околния въздух и броя амбулаторни посещения при менструално разстройство в Сиан, метрополия в северозападен Китай. Получени са дневни изходни амбулаторни данни за менструални нарушения от 1 януари 2010 г. до 18 февруари 2016 г. (2239 дни). Приложен е генерализиран адитивен модел на Поасон, за да се открие връзката между краткосрочната експозиция на замърсяване на въздуха и броя на амбулаторните посещения по повод менструални нарушения в зависимост от деня на посещение и метеорологичните условия. Регистрирани са общо 51 893 амбулаторни посещения за менструални нарушения. Увеличение с 10 μg/m3 на концентрациите на PM10 и NO2 съответства на 0,236% (95% Cl: 0,075%, 0,397%) и 2,173% (95% Cl: 0,990%, 3,357%) повишения при амбулаторни посещения поради менструални нарушения. Връзката е по-значима при млади жени (18-29 години). Това е първото доказателство, че краткотрайното излагане на замърсен въздух може да бъде свързано с повишен риск от периодични менструални нарушения.

Както споменах по-горе, дисбалансът между прооксиданти и антиоксиданти може да доведе до редица други репродуктивни заболявания като: ендометриоза и синдром на поликистозни яйчници, които са с нарастваща честота в наши дни.

Резултатите от проучването могат да помогнат за установяване на по-цялостно разбиране на здравните ефекти от замърсяването на околния въздух върху менструалните нарушения и други репродуктивни заболявания [5].

След всичко дотук, можете ли да споделите Вашите наблюдения по отношение на преждевременното раждане и състоянието на въздуха, който бременните жени дишат?

Преждевременното раждане е водещата причина за световната детска смъртност, а оцелелите са изложени на повишен риск от множество заболявания, които могат да се проявят и в зряла възраст. Скорошни проучвания показват, че излагането на майката на замърсен въздух, както високи и ниски температури на околната среда може да увеличи риска от преждевременно раждане, докато близостта до зелени площи може да го намали. Праховите частици са свързани с повишен риск от преждевременно раждане, но мащабът на ефекта остава неясен. Глобалното затопляне и студът вероятно увеличават риска от преждевременно раждане, с по-силни доказателства за затоплянето.

Усложнения на бременността, като спонтанен аборт, повтаряща се загуба на бременност и прееклампсия, също могат да се развият в отговор на оксидативен стрес. Проучванията показват, че прекомерното телесно тегло и факторите, свързани с начина на живот, като пушене на цигари, употреба на алкохол и употребата на наркотици, могат да насърчат излишното производство на свободни радикали, което може да повлияе на плодовитостта. Излагането на замърсители на околната среда е все по-голямо безпокойство, тъй като е установено, че те също предизвикват окислителни състояния, което вероятно допринася за проблеми по време на бременността. Проучвания установяват, че пренаталното излагане на PM2.5 (фини прахови частици) или техните съставки е свързано с нарушен интраутеринен растеж на плода.

През 2020 година се публикуваха резултатите от голям литературен обзор направен в САЩ, с цел изследване на пренаталното (интраутеринното) излагане на фини прахови частици (PM2.5), озон и топлина, и връзката на тези фактори с преждевременно раждане, ниско тегло на плода и мъртво раждане. Излагането на PM2.5 или озон се свързва с повишен риск от преждевременно раждане в 19 от 24 проучвания (79%) и ниско тегло на плода при раждане в 25 от 29 проучвания (86%).

Излагането на прахови частици и озон през цялата бременност е свързано с значително по-висок риск от преждевременно раждане[3].  

Колко разпознаваема е връзката между състоянието на околната среда и репродуктивните функции при хората, сред медицинските среди и какви мерки се предприемат на ниво лекар-пациент?

Влиянието на замърсения въздух върху човешкото здраве в медицинските среди е известно, но някакси остава имагинерно (фантомно, невидимо) за пациентите. Понякога звучи несериозно да съобщите на пациента, че вероятно неговият здравословен проблем се дължи на замърсения въздух. Това е така, защото хората не си дават сметка, че всъщност няма друго нещо което да правят по-често, от поемането на дъх и вдишването на въздух. Всъщност въздухът освен, че е крайно необходим за живота на всички живи същества, може да бъде и източник на голяма част от заболяванията в техния организъм.

Каква е превенцията, която препоръчвате на Вашите пациенти?

Аз винаги обръщам внимание на моите пациенти, особено по време на бременност, да не посещават задимени, затворени посещение. Освен, че им забранявам да употребяват тютюн и тютюневи изделия, аз им препоръчвам и да не стоят в помещения, в които се употребяват тези средства.

Препоръчвам им разходки на открито, в гората и да прекарват колкото се може повече време сред природата. Ограничаване на разходките и двигателната активност около пътните артерии, особено в пикови часове, когато движението на автомобили е най-натоварено и има най-високи нива на замърсяване на въздуха.

Обществото трябва да има по-голяма лична ангажираност относно нивата на замърсеност на въздуха.

Според Вас, какви практики в организирането на градската среда, биха били полезни за бъдещите родители? Например, дали зелената градска среда – повече паркови пространства в бизнес районите, биха оказали благотворно влияние?

Безспорно зелените площи могат значително да намалят нивата на прахови частици и да смекчат градските „топлинни острови“.

В един затоплящ се, урбанизиран свят излагането на необичайни температури и повишени нива на прахови частици представлява нарастващ риск за бременните жени, а и не само за тях.

Зелената инфраструктура може да помогне за смекчаване на този риск. Разбира се, че създаването на повече паркови пространства и зелени площи би довело до подобряване на гореспоменатите плашещи статистики.

По линия на Зеления пакет вече се подпомагат декарбонизацията на енергийната система и разработването на нови и по-чисти технологии, като например електромобилност, чист водород, биохимични продукти и декарбонизирани материали. Да се извърши преход към енергийна система, основана до голяма степен на енергия от възобновяеми източници и по-голяма енергийна ефективност.

Какви са добрите примери, които бихте посочили за разрешаване/дискутиране на проблема?

С новия План за действие относно кръговата икономика от март 2020 г. Европейската комисия обяви инициативи за целия жизнен цикъл на продуктите — от проектирането и производството до потреблението, ремонта, повторната употреба, рециклирането и връщането на ресурсите в икономиката.

Например Испания е въвела успешна цялостна национална стратегия за кръговата икономика, наречена España Circular 2030, която представя дългосрочна визия, както и тригодишни планове за действие, основани на количествени цели.

Нидерландия е на първо място по процент кръгово използване на материалите за 2020 г., а Германия е с най-висок коефициент на рециклиране на битовите отпадъци. Ирландия предлага полезен пример с всеобхватната си реформа в сектора на отпадъците, при която се закриват незаконни депа за отпадъци и се финансират мащабни дейности по почистване и възстановяване [6].

Кое е най-сериозното препятствие, пред което се изправяте?

В контекста на повишено геополитическо напрежение не бива да пренебрегваме настоящата екологична криза. Войната в Украйна не променя факта, че изменението на климата, замърсяването и загубата на биологично разнообразие са три от най-тежките предизвикателства, пред които сме изправени днес. Всяка година екстремни метеорологични и климатични явления водят до смъртни случаи и значителни икономически загуби. За последиците от изменението на климата вече свидетелстват пожарите, от които страдат всяко лято южните региони на Европа, засушаването, което засяга във все по-голяма степен Централна и Северна Европа, както и нарастващият брой големи наводнения. Замърсяването е вероятна причина за един на всеки осем смъртни случая в Европа.

Предотвратяването на образуването на отпадъци продължава да бъде важно предизвикателство във всички държави членки, включително в тези с висок коефициент на рециклиране.

Какви са Вашите предложения към обществото у нас?

България трябва да подобри достъпа до информация за състоянието на околната среда и разпространяването на тази информация, което ще спомогне за повишаване на осведомеността по въпросите на околната среда и ще гарантира по-ефективно участие на обществото в процеса на вземане на решения по екологични въпроси, което в крайна сметка ще доведе до подобряване на околната среда и здравето.

Докладът на Европейската агенция за околната среда препоръчва да се работи за достигане на всички стандарти за качество на въздуха, да се подобри мрежата за мониторинг на качеството на въздуха и да се осигури своевременно докладване на данните за качеството на въздуха, за да се намали неблагоприятното въздействие на замърсяването на въздуха върху здравето на хората и икономиката на държавата.

Хората трябва да се стремят към изхвърляне на по-малко битов отпадък, ограничаване на използването на пластмаса, стремеж за повторна употреба на битови отпадъци (рециклиране). По този начин ще се осигури по-чист въздух и по-чиста планета за бъдещите поколения.

Използвани източници

 1. Carson SA, Kallen AN. Diagnosis and Management of Infertility: A Review. JAMA. 2021 Jul 6;326(1):65-76. doi: 10.1001/jama.2021.4788.
 2. Kamiński P, Baszyński J, Jerzak I, Kavanagh BP, Nowacka-Chiari E, Polanin M, Szymański M, Woźniak A, Kozera W. External and Genetic Conditions Determining Male Infertility. Int J Mol Sci. 2020 Jul 24;21(15):5274. doi: 10.3390/ijms21155274.
 3. Bekkar B, Pacheco S, Basu R, DeNicola N. Association of Air Pollution and Heat Exposure With Preterm Birth, Low Birth Weight, and Stillbirth in the US: A Systematic Review. JAMA Netw Open. 2020 Jun

Автор: Валерия Душкова

Air4Health © 2017 – 2024 Всички права запазени!
Въздух за здраве
Здравно сдружение в обществена полза.

София, България.
crossmenuarrow-left