Към всички лекари
Доц. д-р Цветелина Тотомирова, д.м.

Доц. д-р Цветелина Цветанова Тотомирова е завършила висше медицинско образование в Медицински университет София с отличие „Златен Хипократ” през ноември 2002г.  Оттогава работи като лекар  в Клиника по ендокринология, Военно-медицинска академия, София; от септември 2009г. е асистент в Клиника по ендокринология и болести на обмяната, ВМА.

През 2008г. - придобива специалност „Вътрешни болести”. През 2012г. придобива специалност “Ендокринология и болести на обмяната”. От 2009г. участва в екипа осъществяващ обучението на пациенти със захарен диабет към Клиника Ендокринология и болести на обмяната - ВМА.

От 2011г. служи в редовете на Българската армия, чин майор. През 2015г. защитава дисертационен труд на тема ''Сравнителен анализ на методите за оценка на метаболитния контрол при пациенти с тип 1 и тип 2 захарен диабет'' и ѝ е присъдена научна и образователна степен ''доктор''. От 2019г. е доцент към клиниката.

Автор и съавтор на повече от 120 публикации в научни списания и участник в над 75 презентации и постери на национални и международни конгреси. Професионалните ѝ интереси са в областта на предиабетни състояния, епидемиология на захарен диабет, обучение на пациенти със захарен диабет, програми за превенция на диабета.

Air4Health © 2017 – 2024 Всички права запазени!
Въздух за здраве
Здравно сдружение в обществена полза.

София, България.
crossmenuarrow-left