Към всички лекари
д-р Иванка Кьолиева

Д-р Иванка Кьолиева е педиатър и детски пулмолог. Завършила е медицина 1984 г. Медицински университет гр. Плевен. През 1984 г. придобива специалност педиатрия, а през 2001 г. детска пневмология и фтизиатрия. От 1984 г. е участъков педиатър в общинска болница гр. Дряново. От 1990 г. до 2014 г. е детски пулморлог в ОДПФЗС Д-р Трейман, гр. Велико Търново. От 2014 г. практикува като детски пулмолог в АИПСМП д-р Иванка Кьолиева ЕООД  гр. Велико Търново.

Интересите и са в областта на неспецифичните белодробни заболявания и туберкулоза в детската възраст. Участва в провеждане на клинични проучвания II и III фаза.

Air4Health © 2017 – 2024 Всички права запазени!
Въздух за здраве
Здравно сдружение в обществена полза.

София, България.
crossmenuarrow-left