Към всички лекари
Д-р Людмила Борисова

Д-р Людмила Борисова завършва Медицински университет - София през 2022г. Още по време на обучението си, участва и в широк кръг от извънаудиторни дейности, като: Главен редактор на студентското научно списание с медицинска насоченост "PRAEMEDICUS-sience 1925", взема участие в Организационните комитети на редица научни конференции и сесии, насочени към промоция на здравето и обмяна на опит и познания между студенти и лекари от цял свят, като International Biomedical Congres-Sofia, както и поредицата от обучителни семинари организирани съвместно от ФОЗ „Проф. д-р Цекомир Воденичаров“ и Лекарска мрежа „Въздух за здраве“. 

От 2020-та година, с началото на безпрецедентното изпитание пред, което беше изправено цялото човечество, а именно пандемията от КОВИД-19, в продължение 15 месеца, Людмила Борисова работи на първа линия в борбата срещу инфекциозното заболяване, като доброволец-болногледач в УМБАЛ „Царица Йоанна“ – ИСУЛ. Месеци след като се дипломира в МУ-София, отличена с Наградата на Медицински факултет на името на „Проф. д-р Асен Златаров“ за високи постижения в овладяването на медицинската наука, е зачислена като специализант по „Ендокринология и болести на обмяната“ в Университетска специализирана болница за активно лечение по ендокринология „Академик Иван Пенчев“.

Наред с останалите си успехи и постигнати цели, д-р Борисова е избрана за председател на Студентския съвет на МУ-София за периода 2021-2023г. Така тя става първата жена в историята на висшето училище ръководеща този пост.

Д-р Борисова твърдо вярва, че въздуха в околната среда е изключително важен фактор за човешкото здраве и опазването му чист е от глобално значение.

Air4Health © 2017 – 2024 Всички права запазени!
Въздух за здраве
Здравно сдружение в обществена полза.

София, България.
crossmenuarrow-left