Към всички лекари
Д-р Никола Калоянов

Д-р Никола Калоянов завършва Медицински университет - София през 2022г.  По време на следването си се запознава с каузата на лекарска мрежа "Въздух за здраве" и участва в провеждани семинари и информационни кампании. От 2023-та година работи в Лаборатория по трансфузионна хематология към УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов".Интересите към имунохематологията и трансфузионната медицина, които са с подчертан интердисциплинарен характер, затвърждават огромното значение на чистия въздух за здравето на пациентите.

Air4Health © 2017 – 2024 Всички права запазени!
Въздух за здраве
Здравно сдружение в обществена полза.

София, България.
crossmenuarrow-left