Към всички лекари
Д-р Михаил Михайлов, д.м.

Завършва медицина с пълно отличие и награда „Златен Хипократ“ към Медицински факултет на СУ „Св. Кл. Охридски“ през 2016 г. Удостоен е с почетния знак на Българския Лекарски Съюз.

От 2016 година е специализант по „Дерматология и венерология“ към Медицински университет – София. Магистър по „Обществено здраве и здравен мениджмънт“ при Медицински университет – София. През май 2019г. получава научна и образователна степен „Доктор по медицина“ на тема „Влияние на естетичните процедури върху кожата“. Д-р Михайлов редовно участва в национални форуми по дерматология и венерология и има над 40 специализации в страната и чужбина. Професионалният му опит започва от отделение „Кожно- венерологично“, МБАЛ „Р. Ангелова“, лекар-специализант, работи в Skin Line Laser & anti- aging clinic, София, от  2017 г. и е асистент по Патофизиология към Медицински факултет при СУ “Св. Кл. Охридски“.

Air4Health © 2017 – 2024 Всички права запазени!
Въздух за здраве
Здравно сдружение в обществена полза.

София, България.
crossmenuarrow-left