Обратно към Новини

Европейската комисия предложи промени в правилата, касаещи замърсителите на атмосферния въздух

На 26.10.2022 г. Европейската комисия (ЕК) предложи промени в правилата, касаещи замърсителите на атмосферния въздух. Екипът ни е силно ангажиран в каузата до момента взехме участие в публичните разговори от „Конференцията за бъдещето на Европа“ (инициатива на ЕК), изпратихме множество писма и становища до компетентните органи, проведохме срещи със съмишленици и представители на централната и местната власт, организирахме публичен семинар с участието на лекарите от лекарската ни мрежа (за който може да прочетете повече тук), за да представим и обсъдим препоръките на СЗО, които днес Европейската комисия обяви, че ще съобрази частично. Обръщаме внимание, че предприетото не е достатъчно за опазване здравето на гражданите на България и Европа. Уязвимите групи са най-вече деца и възрастни хора, лица с дихателни проблеми, хронично болни и други. Само по себе си замърсяването на въздуха причинява преждевременна смърт на близо 300 000 европейци всяка година.

Днешните предложения представляват ключов напредък за постигане на целите, заложени в Европейския зелен пакт за нулево замърсяване до 2050 г., но хоризонтът за постигането му е твърде далеч и оставащите 28 години ще отнемат живота на хиляди европейци поради фини прахови частици. Припомняме, че към днешна дата СЗО препоръчва, базирана над 40 000 научни изследвания намаляване на фините прахови частици (2,5 микрограма на кв. м.) поне 5 пъти, на фините прахови частици от 10 микрограма на кв.м. поне 2,5 пъти по-малко, на натриедвуокис – 4 пъти по-малко и на серендиоксид – поне 3 пъти по-малко. Комисията предлага завишаване на изискванията 2,5 пъти, което ще ограничи преждевременната смърт до средно 75 000 европейци годишно или поне 2 100 000 души до покриването на целите през 2050 г.

Продължаваме борбата за нашата кауза заедно с други партньорски организации от неправителствения сектор за пълното приемане на препоръките на Световната здравна организация и гледаме с оптимизъм към следващите стъпки в законодателния процес на европейско ниво: обсъждане на препоръките в Европейския парламент, нанасяне на корекции в така направеното предложение и гласуване на новата директива. Вярваме и призовава българските представители в ЕП да вземат активно участие в дебатите и да изискат пълното приемане на предложените научно обосновани предложения на СЗО. Заради всички нас – днес и утре. Преди 2050 г.

Air4Health © 2017 – 2024 Всички права запазени!
Въздух за здраве
Здравно сдружение в обществена полза.

София, България.
crossmenuarrow-left