Към всички лекари
Д-р Иво Илиев

Д-р Иво Илиев, завършва Висшия Медицински Институт в София.

През 1992г. специиализира Вътрешни болести, а през 1995г. става специалист по Пневмология и фтизиатрия.През 2011г. придобива квалификация по Здравен мениджмънт във Факултета по обществено здраве.От 1999г. завежда амбулатория по пулмология и е управител Медицински Център, гр. Видин.

От май 2013  д-р Илиев е главен изследовател в сферата на пулмологията и участва в над 18 клинични проучвания.

Air4Health © 2017 – 2024 Всички права запазени!
Въздух за здраве
Здравно сдружение в обществена полза.

София, България.
crossmenuarrow-left