За нас

Здравно сдружение в обществена полза.

Нашата визия:

Визията на Въздух за здраве е свят, в който днешните и бъдещите поколения могат да се възползват от чистата среда, за да се радват на дълъг и здравословен живот. Живот, където въздухът, който дишаме спомага за намаляването на сърдечно-съдови, респираторни и други съпътстващи болести. Ние демонстрираме как действия за по-чист въздух могат да защитят здравето и да подобрят качеството на живот на всеки.

Разполагаме със следната експертиза:

Здравна експертиза

Знания в сферата на въздушно замърсяване

Работа с данни и научни институти

Устойчиви политики

Защо това, което правим е важно?

В България умират 14000 души годишно в следстие на мръсния въздух, според данни на световната здравна организация.
Освен смъртността, замърсяването на въздуха оказва силно въздействие върху здравето на човека и следователно оказва голяма тежест върху разходите за здравеопазване в страната.
Лошото качество на въздуха засяга всички хора, като особено силно засегнати са чувствителни и уязвими групи, като бременните жени, децата, възрастните и най-вече страдащите от респираторни и други сериозни заболявания, обостря развитието на грип и ОРЗ, и особено силно засяга групите с ниски доходи

Мисия

Мисия 1: Работим, за да популяризираме научнообоснованите здравни доказателства за вредата от излагането на замърсен въздух сред взимащите решения политици от страната и Европа. Целта е да подобрим общественото здраве чрез мерки на национално ниво – промяна на закони, национални планове и стратегии, пряко и косвено касаещи замърсяването на въздуха.
Мисия 2: Работим в сътрудничество със здравни специалисти и общности от различни градове на страната с цел подпомагане на политиките на местно ниво за превръщането на градовете в здравословни места за живеене;
Мисия 3: Повишаваме обществената информираност за значението на чистата околна среда сред гражданите и уязвимите групи чрез широко споделяне на научни здравни и икономически доказателства, използвайки ефективно застъпничество;
Мисия 4: Изграждаме мрежа за международно сътрудничество и партнираме с организации по целия свят, за да повишим осведомеността и да споделяме доказателства и добри практики с цел да защитим и подобрим здравето и благосъстоянието на хората.

Екип

Д-р Александър Симидчиев: председател на УС на Сдружение ”Въздух за здраве”
Деница Иванова: зам. - председател на УС на Сдружение ”Въздух за здраве”
Членове на УС:
Д-р Михаил Михайлов
Инж. Петър Живков
Иван Михайлов

Станислав Малчев - юридически консултант
Мина Карпузова - мениджър проекти

Желаете контакт с нас?

Моля използвайте контактната ни форма
контактна форма
Air4Health © 2017 – 2024 Всички права запазени!
Въздух за здраве
Здравно сдружение в обществена полза.

София, България.
cloud-uploadflaggraduation-hatlicensecrossmenu