За нас

Здравно сдружение в обществена полза.

Нашата визия:

Визията на Въздух за здраве е свят, в който днешните и бъдещите поколения могат да се възползват от чистата среда, за да се радват на дълъг и здравословен живот. Живот, където въздухът, който дишаме спомага за намаляването на сърдечно-съдови, респираторни и други съпътстващи болести. Ние демонстрираме как действия за по-чист въздух могат да защитят здравето и да подобрят качеството на живот на всеки.

Разполагаме със следната експертиза:

Здравна експертиза

Знания в сферата на въздушно замърсяване

Работа с данни и научни институти

Устойчиви политики

Защо това, което правим е важно?

В България умират 14000 души годишно в следстие на мръсния въздух, според данни на световната здравна организация.
Освен смъртността, замърсяването на въздуха оказва силно въздействие върху здравето на човека и следователно оказва голяма тежест върху разходите за здравеопазване в страната.
Лошото качество на въздуха засяга всички хора, като особено силно засегнати са чувствителни и уязвими групи, като бременните жени, децата, възрастните и най-вече страдащите от респираторни и други сериозни заболявания, обостря развитието на грип и ОРЗ, и особено силно засяга групите с ниски доходи

Желаете контакт с нас?

Моля използвайте контактната ни форма
контактна форма
Air4Health © 2017 – 2023 Всички права запазени!
Въздух за здраве
Здравно сдружение в обществена полза.

София, България.
cloud-uploadflaggraduation-hatlicensecrossmenu