Обратно към Новини

Апел за преосмисляне на решението за изграждане на пътен възел при „Водната палата"

На 25.10.2022 г. изпратихме становище до г-н Здравко Димитров, кмет на гр. Пловдив, във връзка с намерението за изграждане на транспортен възел на две нива при „Водната Палата“ свързващ бул. „Цар Борис ІІІ“ и бул. „Марица Юг“ ( Етап 1).

Обръщаме се към Вас от името на Сдружение „Въздух за Здраве“ – организация, която представлява обединение на лекари, пациентски групи и други лица, заинтересовани от здравните последици, произтичащи от замърсяването на въздуха в България. Основна цел на Сдружението е поставянето на човешкото здраве в центъра на водените политики, касаещи качеството на атмосферния въздух.

Замърсяването на въздуха е сериозна заплаха за здравето и е един от петте основни рискови фактори за хронични заболявания като рак, сърдечносъдови и дихателни заболявания и диабет. Автомобилният трафик е втората по значимост причина за замърсяване на атмосферния въздух. За разлика от останалите пет рискови фактори обаче (хранене, тютюнопушене, злоупотреба с алкохол, недостатъчна физическа активност) въздушното замърсяване не е индивидуален избор и зависи в най-голяма степен от политическите решения и действия на местно и национално ниво. Редица научни медицински публикации свързват замърсяването на атмосферния въздух от непосредствената близост от пътни възли в урбанизираните територии с повишен риск от онкологична заболеваемост.

Европейската агенция по околна среда (ЕАОС) изчислява, че 13 920 случая на преждевременна смърт в България през 2018 г. и данните на доклад 28 на Европейската сметна палата от 2019 г. се дължат на излагане на фини прахови частици (ФПЧ2.5), азотен диоксид (NO2) и озон (O3), ниво, което отчитайки населението, е 2,2 пъти по-високо от средното за страните от ЕС-27 и Обединеното кралство. Световната здравна организация оценява, че замърсяването на въздуха стопява еквивалента на 29,5% от БВП на страната чрез намалена производителност и разходи за лечение на причинените от замърсяването заболявания на гражданите.

В Пловдив през 30% от дните през последните 5 години количеството на ФПЧ10 надвишава среднодневната норма. Икономическите щети от замърсен въздух в Пловдив, според различни европейски източници, се изчисляват на милиони евро годишно. Напомняме, че квартал Тракия в града е едно от местата с най-мръсен въздух в България за 2019 година. Същевременно Пловдив се нарежда на 3-то място по разпространение на болести на дихателната система като за 2020 г. Над 13 500 жители на града са под диспансерно наблюдение по повод хронични заболявания на белия дроб. Следва да се подчертае и тенденцията за редуциране на естествени „зелени филтри“ на територията на града.

Всички тези данни показват, че проблемът със замърсяването на въздуха в Пловдив е сериозен и са необходими неотложни и устойчиви действия за подобряване на качеството на градската среда.

С това писмо искаме да ви призовем да преразгледате решението си за изграждане на транспортен възел на две нива при „Водната Палата“ свързващ бул. „Цар Борис ІІІ“ и бул. „Марица Юг“ ( Етап 1), което ще доведе до увеличаване на автомобилния трафик и съответно до още по-вреден за здравето въздух за пловдивчани. Транспортни проекти, като широки булеварди и кръстовища на две нива, които насърчават придвижването с автомобили в градските зони, са остарели модели на градоустройство и водят до сериозен риск на здравето на хората и до значително увеличение на здравните и социалните разходи.

За да намалим преждевременната смъртност, развитието на хроничните заболявания от мръсния въздух и да подобрим качеството на живот на хората, ние се нуждаем от последователни и целенасочени действия на градско планиране, които да превърнат градовете ни от силно замърсени в здравословни места за живеене. За това е необходимо да се предприемат действия за намаляване на трафика в града чрез създаване на условия за здравословна мобилност – изграждане на свързани и безопасни алеи за колоездене, добре развита мрежа на обществен транспорт и други алтернативни методи на придвижване, разширяване на местата за отдих, спорт на открито и насърчаване на споделеното придвижване. Свидетели сме на все повече примери в Европа, които показват, че подобна градска трансформация е напълно възможна и е икономически достъпа тенденция и по света.

Напомняме ви, че здравето на гражданите е тясно свързано с околната и градска жизнена среда и всеки ход в защита и подобряване на нашата среда е от полза за общественото здраве.

Air4Health © 2017 – 2024 Всички права запазени!
Въздух за здраве
Здравно сдружение в обществена полза.

София, България.
crossmenuarrow-left