Партньорски организации

 • Фондът за чист въздух
  HEAL
  Европейска Асоциация за Гражданска Наука (ECSA)
 • Clearair
  Фондация Фридрих Еберт
  noharm.org
  noharm.org
 • Национална Асоциация за профилактика на белодробните болести
  Дружество на кардиолозите в България
  Национално Сдружение на ОПЛ в България
 • Българско Дружество по Неврология
  Българско Дружество по Алергология
  Българско Дружество по Токсикология

Медийни партньори

Air4Health © 2017 – 2024 Всички права запазени!
Въздух за здраве
Здравно сдружение в обществена полза.

София, България.
crossmenu