Към всички лекари
доц. д-р Наталия Чилингирова, д.м.

Доц. Чилингирова е специалист по медицинска онкология с насоченост в лечението на белодробния карцином и саркомите. Началник на клиниката по медицинска онкология към УМБАЛ Сърце и мозък. 

Хабилитира се като доцент по онкология и преподава на български и чуждестранни студенти онкология. Съавтор на програмата за обучение на студенти медици по онкология. Главен редактор и съавтор в първия в България Учебник по онкология за студенти по медицина.

Член на научната лаборатория по прецизна медицина и генетика към Центъра по компетентност на МУ Плевен. Автор на над 60 научни труда в български и международни сборници и списания. 

Завършва с успех медицина в Медицински Универсистет в София, като част от следването провежда в Цюрих (Швейцария), където работи като стажант лекар в клиниката по Медицинска онкология в университетската болница. По време на следването работи като доброволец в клиниките по медицинска в страната. Веднага след завършването на МУ започва работа в СБАЛ по Онкология в София, след което придобива специалност по медицинска онкология. Защитава научна дисертация в областта на лечението на карцинома на белия дроб, като разработва нови подходи за индивидуализиране на лечението му с акцент върху генетичния профил на заболяването. Научните й интереси са основно в областта на рака на белия дроб и саркомите. Специализира онкология и в университетските клиники във Виена (Австрия), завършва успешно редица международни обучения и онкологични семинари, между които тези на едни от най-реномираните световни научни центрове като MSKCC (Memorial Sloan Kettering Cancer Center) в Ню Йорк, участва активно с научни презентазии и постери в различни международни конгреси по специалността (между които ESMO cancer congress, ELCC - European Lung Cancer Congress и др.). Член е на редица български и международни научни дружества - ESMO, ASCO и др.

Владее немски, английски и руски.

Air4Health © 2017 – 2024 Всички права запазени!
Въздух за здраве
Здравно сдружение в обществена полза.

София, България.
crossmenuarrow-left