Към всички лекари
Доц. д-р Елица Георгиева Деливерска-Александрова

Доц. д-р Елица Георгиева Деливерска-Александрова, провежда дългогодишна педагогическа и научна работа в катедра „Дентална, орална и лицево-челюстна хирургия“, ФДМ, МУ – София (2003-2024г.). Основният ѝ професионален път като практикуващ лекар е в клиника „Лицево-челюстна хирургия и оториноларингология“ на УМБАЛ „Св. Анна“ – София (2005-2016г.). Доц Деливерска завършва степен магистър по дентална медицина към Стоматологичен факултет, МУ – София и е специализирала в лицево-челюстна хирургия, орална хирургия, дентална имплантология. Отличена е със Златен Хипократ.

Тя е член на редица формирования в сферата на денталната медицина, които имат консултативна и управленска функция, също така е член на Европейската асоциация по Лицево-челюстна хирургия, както и член на Конституционен съвет по акредитация към МЗ.

Доц. Деливерска развива научна дейност и участва в разработването на научни трудове в областта на лицево-челюстната хирургия, травматология, онкология, орална патология и имплантология.  Участва в редица научни проекти на МУ и МОН, а също и в международния ReFEEHS (Reinforcement of the Framework for Experiential Education in Healthcare in Serbia) по програма Erasmus plus и INGENIUM. Тя е автор и съавтор на глави в монографии и учебници, участва в множество национални и международни научни прояви. Ръководител на трима специализанти по орална хирургия и трима специализанти по дентална имплантология в Катедрата по дентална, орална и лицево-челюстна хирургия на ФДМ при МУ – София.

Air4Health © 2017 – 2024 Всички права запазени!
Въздух за здраве
Здравно сдружение в обществена полза.

София, България.
crossmenuarrow-left