Тук ще намерите споделени презентациите от първата среща на пилотния проект за нискодозов, компютър томографски скрининг за рак на белия дроб, проведена на 07-Февруари-2020г. в Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда

Принципи на скрининга. Обща терминология - проф.Г.Кирова

Скринингът като екипна работа. Защо преди всичко се държи на качеството - д-р А.Симидчиев

Защо скрининг на рака на белия дроб? Общ преглед на литературата и доказателствата - проф.Г.Кирова

Ролята на рентгенолога. Защо нискодозова КТ? Какво търсим и какво оценяваме? - д-р Т.Ненкина

Нискодозовата КТ на гръдния кош извън белодробния нодул – рационалност на допълнителната информация – д-р Т.Ненкина

Практически стъпки при реализиране на проекта. Критерии за включване на пациенти в проекта – д-р А.Симидчиев

Как лично ние можем да повишим ефективността от скрининг-а за рак на белия дроб? - Д-р София Ангелова

Air4Health © 2017 – 2024 Всички права запазени!
Въздух за здраве
Здравно сдружение в обществена полза.

София, България.
crossmenu