Първа среща – НДKT скрининг

Тук ще намерите споделени презентациите от първата среща на пилотния проект за нискодозов, компютър томографски скрининг за рак на белия дроб, проведена на 07-Февруари-2020г. в Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда

Принципи на скрининга. Обща терминология – проф.Г.Кирова

Скринингът като екипна работа. Защо преди всичко се държи на качеството – д-р А.Симидчиев

Защо скрининг на рака на белия дроб? Общ преглед на литературата и доказателствата – проф.Г.Кирова

Ролята на рентгенолога. Защо нискодозова КТ? Какво търсим и какво оценяваме? – д-р Т.Ненкина

Нискодозовата КТ на гръдния кош извън белодробния нодул – рационалност на допълнителната информация – д-р Т.Ненкина

Практически стъпки при реализиране на проекта. Критерии за включване на пациенти в проекта – д-р А.Симидчиев

Как лично ние можем да повишим ефективността от скрининг-а за рак на белия дроб? – Д-р София Ангелова