Днес попаднахме на публикация на AirClim, в която се съобщава, как  Полското и Българското правителства атакуват Европейско законодателство което се въвежда с цел намаляване на смъртността от замърсен въздух в Европа чрез ограничаване на вредните емисии от лигнитни въглища. (Очакваният ефект от въвеждането би бил около 20 000 спасени живота).

Трудно разбираме защо само тези две правителства. които сме си избрали да ни представляват, подкрепят мнението и поведението на EURACOAL (индустриалното лоби на въглищната индустрия - "Гласът на Въглищата в Европа"), вместо мнението на собствените си избиратели, които според проучване на Европейския съюз (Public Opinion Survey 468)  са отчетливо ЗА изчистване на въздуха.

 

Колеги пулмолози от Индия, бият тревога по отношение бъдещето на децата там.

Публикация в Гардиън от днес, разкрива факти около добивът на лигнит, или т.нар. кафяви въглища в южната ни съседка...

Китай ще постави нови по-строги цели за подобряване на качеството на въздуха в страната в рамките на нов тригодишен план, тъй като Пекин се подготвя да засили националното противодействие на замърсителите в кампанията си, за да изчисти прословутото си токсично небе.

През тази година правителството ще създаде национална система за инспекции, която ще отговаря за редовни проверки на замърсяващите компании и фабрики успоредно с местните власти и в допълнение към централното правителство.

Правителството също ще накаже местни власти, които не прилагат правилата правилно. В някои региони през миналата година регионалните правителства издадоха укази за компаниите да затворят, дори ако спазват строгите правила за емисиите. Стратегията "еднакви за всички" от някои местни органи няма да бъде толерирана в бъдеще.

Замърсяването на въздуха има по-голям ефект върду сърдечното здраве на негрите от колкото на белите се разкрива в  ново проучване. Това може отчасти да се обясни с по ниския социален статус и живот в по-замърсени области.

"По високият риск от смърт поради сърдечни заболявания при черните, сравнено с белите, частично се обяснява с по-високата експозиция на въздушно замърсяване" каза водещият изследовател Dr. Sebhat Erqou, кардиолог от University of Pittsburgh.

(бел.ред. а може да е и поради различно ниво на профилактика и различно ниво на тютюнопушене сред тези групи)

Замърсяването на въздух-а е глобален проблем с много лично здравно изражение.

Като привърженици на прагматичните и доказани решения, нашето здружение инициира дейности, които да позволяват хората в България да вземат мотивирани решения превръщани е ефективни дайствия за намаляване на здравните рискове от вдишването на замърсен въздух.

С благодарност приехме подкрепата от H.E.A.L., с която те ни дадоха възможност не само да наблюдаваме глобалното въздушно замърсяване, не само да адаптираме поведението си спрямо регионалното такова, но и персонализираното надграждане с измерване на личното замърсяване с ползването на индивидуален измерител на финните прахови частици.

Благодарим Ви H.E.A.L. за възможността!

 

Air4Health © 2019 – 2021 Всички права запазени! С помощта на INI Web Tech
crossmenu