Обратно към Новини

Защитете нашето здраве. Подкрепете петицията!

Вдишайте… Издишайте…

Колко често мислите за качеството на въздуха, който дишате? 

Последните научни изследвания в тази връзка ясно сочат, че качеството на въздуха е нещо, за което всички трябва да се замисляме много по-често. Доказано е, че мърсният въздух причинява астма, онкологични и хронични заболявания и има особено силно въздействие  при децата. Налице е връзка между замърсеността и сърдечните и белодробните заболявания, затлъстяването и болестта на Алцхаймер. Учените откриват, че изгорелите газове от автомобилите са фактор за развитие на рак на белите дробове при непушачи. Замърсяването на въздуха влияе на здравето ни дори при много ниски концентрации – вероятно няма безопасно ниво на замърсяване. То е „невидим“ убиец, който причинява стотици хиляди смъртни случаи в Европа всяка година.

Европейската комисия предложи нови пределни стойности за качеството на въздуха в Европа.

Тези предложени ограничения обаче не отговарят на научнообоснованите препоръки на Световната здравна организация (СЗО) и не са насочени към спешността да се предприемат действия. 97% от хората, живеещи в европейските градове, дишат вреден за здравето въздух.

Всичко това все още не е влезло в сила, тъй като  европейските депутати и  националните правителства ще трябва да ги одобрят. Огромната обществена реакция ще им помогне да  се борят по-ефективно за по-строги ограничения на замърсяването на въздуха.

Въпреки сериозните  последици   от  замърсяването въздух  лобисти на замърсяващите индустрии започват да оказват натиск върху членовете на Европейския парламент и  правителствата да поддържат стандартите  за замърсяване на въздуха ниски – да продължим да изграждаме повече пътища и по-малко обществен транспорт, да използваме изкопаеми горива, вместо да инвестираме във възобновяема енергия, да продължим с неустойчивите селскостопански модели, да продължим да изгаряме дървесина.

Да продължим да замърсяваме въздуха си на огромна цена — цената на нашето здраве.

Подкрепете петицията тук.

Air4Health © 2017 – 2024 Всички права запазени!
Въздух за здраве
Здравно сдружение в обществена полза.

София, България.
crossmenuarrow-left