Обратно към Новини

Замърсяването на въздуха може да е по-вредно за някои...

Замърсяването на въздуха има по-голям ефект върду сърдечното здраве на негрите от колкото на белите се разкрива в  ново проучване. Това може отчасти да се обясни с по ниския социален статус и живот в по-замърсени области.

"По високият риск от смърт поради сърдечни заболявания при черните, сравнено с белите, частично се обяснява с по-високата експозиция на въздушно замърсяване" каза водещият изследовател Dr. Sebhat Erqou, кардиолог от University of Pittsburgh.

(бел.ред. а може да е и поради различно ниво на профилактика и различно ниво на тютюнопушене сред тези групи)

Air4Health © 2017 – 2024 Всички права запазени!
Въздух за здраве
Здравно сдружение в обществена полза.

София, България.
crossmenuarrow-left