Обратно към Новини

Въздушното замърсяване влияе и на ин-витро...

В скорошна научна публикация,  авторите поставят и отговарят на важен въпрос свързан с неоценено досега въздействие на въздухното замърсяване.

КАКВО СЕ ЗНАЕ ДО МОМЕНТА

Излагането на високо замърсяване на въздуха в атмосферния въздух се предполага, че е свързано с ниска плодовитост и висока загуба на ранна бременност при жените.

ВЪПРОСА НА ПРОУЧВАНЕТО

Дали концентрациите на пет критерия за замърсяване на въздуха са свързани с вероятността от загуба на биохимична бременност и вътрематочна бременност при жени?

РЕЗЮМЕ ОТГОВОР

Увеличените концентрации на фини прахови частици (PM10), азотен диоксид (NO2), въглероден окис (CO) по време на контролирана овариална стимулация (COS) и след ембриотрансфер са свързани с намалена вероятност за вътрематочна бременност.

 

Air4Health © 2017 – 2024 Всички права запазени!
Въздух за здраве
Здравно сдружение в обществена полза.

София, България.
crossmenuarrow-left