Една от агенциите на Световната Здравна организация доказа че въздушното замърсяване предизвиква рак на белия дроб

Air4Health © 2017 – 2021 Всички права запазени!
Въздух за здраве
Здравно сдружение в обществена полза.

София, България.
crossmenu