На 17 юни, 2022 г., се проведе първият семинар на сдружение „Въздух за здраве“, на който заедно с експерти в областта на здравеопазването повдигнахме димната завеса над чистия въздух в България. В буквален смисъл, този воал от години застрашава здравето и начина ни на живот. Проблемът е наболял дотолкова, че реформи и нови ефективни мерки, са повече от задължителни.

Влошаващото се замърсяване, наред с отравянето на въздуха с олово и други опасни вещества, води до приблизително 9 милиона смъртни случаи годишно в световен мащаб, спрямо изследвания цитирани по време на събитието. Според същите данни, България е на едно от първите места по този показател, а статистиката поставя лошото качество на въздуха до тютюнопушенето, като индикатор за смъртност.

В рамките на един ден, бяха дискутирани посоките за изменение на настоящите стандарти за качеството на въздуха на Европейския съюз, с препоръчителните научно-обосновани норми на Световната здравна организация.

Форума откри д-р Александър Симидчиев, специалист по белодробни болести и председател на сдружението „Въздух за здраве“. Той напомни на присъстващите, че бъдещето на България е на децата и ние сме длъжни да им завещаем по-здрава и чиста среда за живеене. Той допълни още, че мисията на Лекарската мрежа към сдружението, е да създава посланици в посока по-добра информираност и разпознаване на проблема като алармиращ.

Темата за качеството на въздуха и климатичните промени е изключително важна, но все още не се припознава сериозно от институциите. На практика липсват действия, основани на доказателства, добави още д-р Симидчиев, при все, че планът за възстановяване и устойчивост е добре финансиран (с 1 милиард лева годишно).

Наглед малките неща имат най-голям ефект, или образно казано - 100 г превенция е по-добра от 10 кг лечение, обобщи пулмологът.

Последва презентация на Национална пациентска организация, от която последваха изводите, че атмосферното влияние има пряка връзка с психичното състояние на хората, не само с физическото, но контролът на замърсяването привлича незначително внимание на официалните програми за подпомагане.

Относно новите стандарти на СЗО за качество на въздуха, активно участие в дискусията взеха и представители на сдружение „Велоеволюция“.

Те излязоха с апела – „Велосипед за всеки случай!“, защото велосипедът е част от решението за намаляване на смъртоносните газове в градовете. Лекарите са единодушни, че повече опции за активно придвижване, са част от начинът да сме здрави и въздухът да е по-чист. Участниците задаваха въпроси, свързани с това дали е опасно да се кара велосипед в града, защо подобренията от страна на институциите са толкова мудни и  какво е необходимо институциите да вземат правилните решения за чист въздух, при всички внесени доказателства по темата.

От „Велоеволюция“ коментираха, че опитът им с велошествия не дава желания резултат, а общините практически отказват да спазват наредбата за велосипедната инфраструктура. В заключение на изложеното от „Велоеволюция“ стана ясно, че ако страната ни продължава да бъде неактивна по въпроса, започва да губи освен граждани, така и финансови средства.

Как хората могат да допринесат за задвижване на институциите, обясни адвокат Димо Господинов, ищец в първия колективен иск срещу Столична община. Във видео интервю, той даде примери от практиката си, с които разясни, как като група можем да изискваме от общините ефективни действия по проблемите със замърсяването. Наш граждански дълг е, да настояваме за конкретни мерки, които да облекчат състоянието на въздуха в най-активните дни и зимните месеци. Чухме и практични съвети, как да защитим публичните си права и интереси, подавайки групов или индивидуален иск.

За пореден път се подчерта, че пределно допустимите концентрации на вредни вещества в атмосферния въздух на населените места, са многократно надвишени (най-вече на база измерванията на фините прахови частици). Адв. Господинов отбеляза, че проблемът за чистотата на въздуха е не само по отношение на работата на българските общини, но и на европейските, тоест, проблемът е наистина мащабен.

Към днешна дата, България е в почти постоянно нарушение на европейското законодателство за качеството на въздуха, насочено към опазване здравето на населението и трябва да е ясно, че страната вече беше подведена под съдебна отговорност.

В края на своето представяне, адв. Господинов отбеляза, че на европейско ниво има средства за защита на гражданите и това е напълно реална практика в чужбина.

У нас, през 2017 г. Столична община е осъдена, следствие на подаден колективен иск, заради недопустимите нива на замърсяване на въздуха.

Втората част на семинара продължи с участие на доц. д-р Михаил Околийски, управляващ офиса на Световната здравна организация в страната. Той акцентира върху новите препоръки на СЗО, като наблегна, че те са инструмент в ръцете на вземащите решения, посредством който би могло да се регулират законодателството и политиките по цял свят, но най-вече в България.

Препоръките на СЗО са научно подкрепени и динамични, и се базират изцяло на изследвания и доказателства в областта на екологията.

От доклад на д-р Околийски се препотвърди, че нашата здравна система не е ефективна и, че цитираните около 60 хил. смъртни случаи, по време на пандемията от Ковид-19, до голяма степен зависят от лошото качество на въздуха тук. Това е така, тъй като замърсяването е свързано с по-мащабно протичане на вирусните епидемии и замърсителите улесняват разпространението на вирусите, намаляват имунния отговор на организма и влияят на тежестта на протичането на инфекциозните заболявания.

И още, замърсяването на въздуха се определя като рисков фактор за незаразни хронични заболявания  - сърдечносъдови, мозъчносъдови, рак, хронични респираторни заболявания, диабет и др. Колкото по-висока е експозицията на замърсяване, толкова по-голямо е въздействието върху здравето.

Според данни на СЗО от 2019 г., в страната е регистрирана статистика за преждевременна смърт, многократно надвишаваща същите, измерени в западните държави. Това отново набляга на критичността на ситуацията в България, подчерта доц. Околийски.

Понастоящем, у нас е недостатък, че здравните реформи не стъпват на научни резултати и промените не се въвеждат навреме. Измененията в законодателството за подобряване състоянието на въздуха, които всички очакваме, не се въвеждат ефективно, нивото на информираност на обществото за проблема е ниско и липсва така належащият мониторинг.

Като заключение, доц. Околийски сподели, че пандемията от Ковид-19 успя да снижи атмосферното замърсяване в рамките на една година, което политиките на ЕК не успяха за предходните осем. В началото на 2022 г. темета беше поставена на законодателно ниво пред ЕК.

В последвалото изложение на експерта от Европейската комисия Лусия Бернал, стана ясно, че основното изискване към България, е да се следват въведените стандарти, основани на препоръките на СЗО. Политическите послания са в подкрепа засилване мониторинга на въздуха, както и насърчаване взаимодействието с организации извън управлението.

В продължение на казаното, експертът от ЕК изложи данни онлайн, които ясно онагледиха, че приблизително 97 % от българите са подложени на наднормени средногодишни нива на фини прахови частици и на високи концентрации на азотен диоксид (NO₂), и серен диоксид (SO₂). Измерванията показват, че гражданите в страната дишат въздух, който СЗО определя като вреден за здравето.

В крайния панел на семинара се проведоха уъркшоп и дискусии по групи. Участниците в Група 1, обсъдиха предложения на тема „Активни политики на МЗ“. Според тях, за мнозинството от хора общественото здраве е нещо абстрактно и се изчерпва с понятието за болнично лечение. Липсва връзката с индивидуалното здраве. Активните политики в тази посока биха могли да включват повече комуникации с обществеността, както и насърчаване на медицинските работници да бъдат естествени посланици на здравословния начин на живот; създаване на стабилни връзки между бизнеса и здравното осигуряване; подпомагане и насърчаване на обществото към спортни активности, чрез предплатени карти за спорт и прочее.

Обърнато бе внимание и на здравето, като фокус в устойчивото развитие – линейки с електрическо захранване, повече зарядни станции за електромобили и др. Главна точка в дебата бяха акцизите върху тютюн и алкохол, в които е заложен процент, който да се ползва за превенция на здравето. Важно е тази информация да бъде комуникирана по подходящ начин, който разяснява връзката между замърсения кислород и двете най-разпространени зависимости сред обществото, и лекарите като пионери на доброто здраве, са в основата на тази функция.

Потребността от изготвянето на магистърска програма „Здраве и околна среда“, както и сертификационна програма в областта, са належащи промени в общата работа между Министерство на здравеопазването и Министерство на образованието, заключиха участниците в групата.

В Група 2 се дискутираха - „Активни политики на регионално ниво“, част от които са въведената от началото на 2022 г. „Зона 30“, и програмата за „Зони с ниски емисии“. Добрата новина е, че резултатите са вече забележими, при надежден мониторинг.

Имаше още много предложения за зелени политики, като - гореща телефонна линия за сигнали от граждани; увеличаване на уличното озеленяване; увеличаване на градския транспорт, вело и пешеходното движение; също така - политики за паркиране, насърчаване на споделеното пътуване и въвеждането на такса „Задръстване“; интегриране на социални политики по отношение управлението на твърди и битови горива; преосмисляне на стимули за закупуване на електрически автомобили и още, и още идеи за по-добро състояние на въздуха в страната.

Група 3 разгледа възможностите за - „Гражданското участие в политиките за чист въздух – как да увеличим влиянието и ефективността“. На първо място бе отбелязана нуждата от базова осведоменост на гражданите, с цел формиране на колективна гражданска позиция. Разширяване на добрите локалните подходи към национални; контакт с властимащите на местно и национално ниво; популяризиране на Лекарската мрежа по региони.

С други думи, стана ясно, че в разпространението на политики за здраве, главна роля има комуникацията и в частност, целенасочен ПР по въпроса.

При финално отворилата се дискусия, организирана от сдружение „Въздух за здраве“, участниците стигнаха до заключението, че са необходими повече здравници, наместо болници, или заведения, които тенденциозно се ангажират с промоция и профилактика на здравето.

Обяснени бяха и конкретните стъпки, които предстоят за препоръки към Министерство на здравеопазването, на кръгла маса с Комисията по здравеопазване в Народното събрание. Също така, подготовката по организацията на второ събитие с българските евродепутати и Министъра на здравеопазването и Министъра на околната среда и водите, вече е в ход.

---

Замърсяването на въздуха има най-различни лица, които трябва да бъдат разучавани.

Това е и една от мисиите на „Въздух за здраве“.

Автор: Валерия Душкова

На 13 април 2022 г. в гр. Перник се поведе първото събитие наживо на лекарската мрежа.

Домакин на срещата беше д-р Веселина Никифорова, общопрактикуващ лекар в града. Лекари лектори от мрежата бяха педиатърът доц. д-р Рада Маркова, алергологът д-р Виолина Филипова, д-р Димитър Кехайов - УНГ и отоневролог. Те говриха за значението на качеството на въздуха за здравето на децата и белодробното здраве, връзката на мръсния въздух с алергиите и др. Екологът Зорница Стратиева запозна публиката с възможностите за устойчиво развитие на града и как можем да допринесем за това средата, в която живеем, да е по-чиста и здравословна.

На събитието присъстваха районни кметове на Перник и ромските здравни медиатори от района.

Интересът към събитието от пациенти, родители и граждани на града беше много висок.

Благодарни сме!

Неопровержимо е твърдението, че пред въздуха всички сме равни. Безценните за
живите същества атоми кислород, са незаменими. Всеки жив организъм се нуждае от
въздух, за да съществува. Да, това е всеизвестен факт, но доколко „живи“ сме и какво
качество на живот бихме поддържали, ако не се погрижим за двигателя на битието -
нашата атмосфера? Този въпрос отдавна не е риторичен и все повече хора и
институции са ангажират с него.
Разбира се, стриктното следене на редица показатели, не е достатъчно за целите,
които екипът ни си е поставил. Очаквано, сдружение „Въздух за здраве“ насочи
вниманието си към лекарите и експертите в областта на здравеопазването, защото
вярваме, че благодарение на тяхната компетентност, ще успеем да проведем открит и
директен диалог по темата с широк кръг от обществото.
В рамките само на една година, безрезервно към нас се присъединиха множество
здравни специалисти и медицински работници. Благодарни сме им убедени, че
заедно с тях се грижим за информираността на хората за реалната заплаха за здравето
им вследствие замърсената среда, и в частност качеството на въздуха в страната.
Горди сме да съобщим, че лекарската мрежа към сдружението се разширява буквално
всеки ден. Повечето от сътрудниците ни са свързани пряко с щетите, които отежнената
атмосфера нанася върху най-незащитените пациенти – новородените бебета и децата,
бременните жени, и хората с хронични заболявания. Но тъй като лошите влияния на
въздуха върху всеки от нас са категорични, подкрепа ни оказват лекари от различни
области на медицината - невролози, ендокринолози, общопрактикуващи лекари и
много други.
По време на световната пандемия от Covid-19 разговорите за здравния статус на хората
в замърсената среда на големите градове се подновиха с нова сила. Печалното първо
място, като вредно въздействие върху благосъстоянието на човека, е отредено
безапелационно на атмосферното замърсяване, което, за съжаление, отдавна не е
новина.
Ограниченият начин на живот през 2020-та, както и намаленото промишлено
производство и трафик, се отрази благоприятно на състоянието на въздуха

повсеместно, но постепенно светът отново се връща към познатия ритъм и активното
замърсяване на околната среда. Един от най-тревожните показатели в градовете
остава повишаването на фините прахови частици (ФПЧ), които макар невидими с
просто око, нанасят непоправими вреди върху качеството на живот на всеки от нас.
София е столицата с най-мръсен въздух в Европейски съюз, според изследването
проведено през 2021 г. и публикувано в началото на 2022 г. Останалите градове в
страната не са в по-благоприятно положение, тъй като завишените ФПЧ са в пъти над
допустимата норма.
Невъзможно е да останем безучастни пред тази статистика и затова увличайки в
дебата за чист въздух все повече и повече медицински специалисти, целим
повишаване на общественото здраве, чрез непрестанен диалог, превенция и
изграждане на устойчив икономически план.
Желанието ни е заедно с лекарската мрежа „Въздух за здраве“, макар с малки стъпки,
скоро да доведем до качествено изменение в полза на благосъстоянието на хората
дългосрочно. Вярваме, че здравните последствия от замърсяването на въздуха са
предотвратими.

На 21.10.2021 г. се проведе онлайн Студентски форум по проблемите на качеството на въздуха и неговото влияние върху здравето. Събитието бе организирано от Лекарска мрежа „Въздух за здраве“ в партньорство с Факултета по обществено здраве „Проф. д-р Ц. Воденичаров“, Медицински колеж „Й. Филаретова“ и Студентски съвет при Медицински университет – София. Целта бе в среща с лекари-експерти от различни области на медицината и общественото здраве да бъдат дискутирани здравните ефекти на замърсяването на въздуха и да се мотивират студентите за активно отношение  и участие в дейности за подобряване на качеството на въздуха.

Във форума участваха лекари-експерти, студенти и преподаватели от различни звена на Медицински университет – София. Панелът от експерти включваше пулмологът д-р Александър Симидчиев – председател на Сдружение „Въздух за здраве“, проф. д-р Цекомир Воденичаров – един от водещите специалисти по обществено здраве и здравен мениджмънт в страната, основател и патрон на Факултета по обществено здраве при МУ-София, д-р Веселина Никифорова – общопрактикуващ лекар, д-р Михаил Михайлов – дерматолог. Модератор на срещата беше проф. д-р Анжелика Велкова - експерт по социална медицина и обществено здраве.

„Замърсяването на въздуха е четвъртият по важност рисков фактор за глобалната човешка популация и водещ екологичен фактор за здравето на населението в Европа. Лошото качество на въздуха е свързано с повишена заболеваемост, с дългосрочни ефекти върху здравето и с преждевременна смъртност. Множество научни проучвания доказват връзката на замърсяването на въздуха с белодробните заболявания, сърдечно-съдовите заболявания, метаболитните заболявания, диабет тип 2 и с редица карциноми. Загубите за обществото са много сериозни и проблемът се очертава като едно от водещите обществено-здравни предизвикателства за цялата глобална общност, но за съжаление, остава подценен в рамките на нашата страна“, каза проф. Велкова при откриването на срещата. Тя добави, че има необходимост от общи действия на професионалистите, гражданите и политиците за постигане на по-здрава жизнена среда и за по-добро индивидуално и обществено здраве.

Д-р Симидчиев запозна участниците с целите и дейността на Лекарската мрежа и направи презентация за здравните ефекти на замърсения въздух. Проф. Воденичаров постави темата за комплексните измерения на проблема за качеството на въздуха, особеностите на политиката и действията на гражданското общество за по-добро здраве чрез чист въздух. Д-р Никифорова представи клиничните си наблюдения за ефектите върху здравето  на дълготрайното замърсяване на въздуха. Студентите като бъдещи лекари и здравни специалисти споделиха своето мнение относно възможностите за повишаване информираността на обществото по проблемите на замърсения въздух и здравето. Те дискутираха идеите си относно подобряването на детското здраве чрез информиране на родителите, преодоляване на битовото замърсяване на въздуха, промяна в енергийните източници в домовете и др. Бяха представени и мнения относно ограничаването на транспортното замърсяване на въздуха, на замърсяването от промишлени източници и електроцентрали. Студентите се обединиха около идеите за неделимостта на човешкото здраве от здравето на природата. Те посочват необходимостта съвременният човек да бъде екологичен гражданин, който осъзнава опазването и устойчивостта на околната среда като свое важно гражданско задължение и има знания и умения как да действа в името на здравето и живота.

Събитието може да бъде гледано на Фейсбук страницата на Сдружение „Въздух за здраве“.

Air4Health © 2017 – 2022 Всички права запазени!
Въздух за здраве
Здравно сдружение в обществена полза.

София, България.
crossmenu