Обратно към Новини

Студенти по медицина обсъдиха отражението на мръсния въздух върху човешкото здраве

На 21.10.2021 г. се проведе онлайн Студентски форум по проблемите на качеството на въздуха и неговото влияние върху здравето. Събитието бе организирано от Лекарска мрежа „Въздух за здраве“ в партньорство с Факултета по обществено здраве „Проф. д-р Ц. Воденичаров“, Медицински колеж „Й. Филаретова“ и Студентски съвет при Медицински университет – София. Целта бе в среща с лекари-експерти от различни области на медицината и общественото здраве да бъдат дискутирани здравните ефекти на замърсяването на въздуха и да се мотивират студентите за активно отношение  и участие в дейности за подобряване на качеството на въздуха.

Във форума участваха лекари-експерти, студенти и преподаватели от различни звена на Медицински университет – София. Панелът от експерти включваше пулмологът д-р Александър Симидчиев – председател на Сдружение „Въздух за здраве“, проф. д-р Цекомир Воденичаров – един от водещите специалисти по обществено здраве и здравен мениджмънт в страната, основател и патрон на Факултета по обществено здраве при МУ-София, д-р Веселина Никифорова – общопрактикуващ лекар, д-р Михаил Михайлов – дерматолог. Модератор на срещата беше проф. д-р Анжелика Велкова - експерт по социална медицина и обществено здраве.

„Замърсяването на въздуха е четвъртият по важност рисков фактор за глобалната човешка популация и водещ екологичен фактор за здравето на населението в Европа. Лошото качество на въздуха е свързано с повишена заболеваемост, с дългосрочни ефекти върху здравето и с преждевременна смъртност. Множество научни проучвания доказват връзката на замърсяването на въздуха с белодробните заболявания, сърдечно-съдовите заболявания, метаболитните заболявания, диабет тип 2 и с редица карциноми. Загубите за обществото са много сериозни и проблемът се очертава като едно от водещите обществено-здравни предизвикателства за цялата глобална общност, но за съжаление, остава подценен в рамките на нашата страна“, каза проф. Велкова при откриването на срещата. Тя добави, че има необходимост от общи действия на професионалистите, гражданите и политиците за постигане на по-здрава жизнена среда и за по-добро индивидуално и обществено здраве.

Д-р Симидчиев запозна участниците с целите и дейността на Лекарската мрежа и направи презентация за здравните ефекти на замърсения въздух. Проф. Воденичаров постави темата за комплексните измерения на проблема за качеството на въздуха, особеностите на политиката и действията на гражданското общество за по-добро здраве чрез чист въздух. Д-р Никифорова представи клиничните си наблюдения за ефектите върху здравето  на дълготрайното замърсяване на въздуха. Студентите като бъдещи лекари и здравни специалисти споделиха своето мнение относно възможностите за повишаване информираността на обществото по проблемите на замърсения въздух и здравето. Те дискутираха идеите си относно подобряването на детското здраве чрез информиране на родителите, преодоляване на битовото замърсяване на въздуха, промяна в енергийните източници в домовете и др. Бяха представени и мнения относно ограничаването на транспортното замърсяване на въздуха, на замърсяването от промишлени източници и електроцентрали. Студентите се обединиха около идеите за неделимостта на човешкото здраве от здравето на природата. Те посочват необходимостта съвременният човек да бъде екологичен гражданин, който осъзнава опазването и устойчивостта на околната среда като свое важно гражданско задължение и има знания и умения как да действа в името на здравето и живота.

Събитието може да бъде гледано на Фейсбук страницата на Сдружение „Въздух за здраве“.

Air4Health © 2017 – 2024 Всички права запазени!
Въздух за здраве
Здравно сдружение в обществена полза.

София, България.
crossmenuarrow-left