Обратно към Новини

Среща на лекарската мрежа със студентите от МУ-Варна

Сдружение "Въздух за здраве" и лекарската мрежа към него организираха среща със студентите по медицина в Медицински университет- Варна. Замърсяването на въздуха е най-значимият екологичен рисков фактор, който причинява високи нива на лошо здраве и преждевременна смъртност, генерира високи социално-икономически разходи, а източниците му са тези, които са отговорни и за климатичната криза. Целта на събитието беше да повиши осведомеността на студентите относно въздействието на въздуха върху здравето, да фокусира чистия въздух като важен фактор на превенция на заболяванията и да мотивира бъдещите лекари да отчитат жизнените фактори на околната среда като ключови за доброто здраве на пациентите.

Специални гости на събитието бяха лекари от лекарска мрежа „Въздух за здраве”, които споделиха своите знания и опит в областта на здравето и влиянието на замърсяването на въздуха върху него:

  • доц. д-р Цветелина Тотомирова ендокринолог от Клиниката по ендокринология и болести на обмяната, Военно-медицинска академия, София
  • проф. д-р Анжелика Велкова, ръководител на Катедра „Социална медицина” към ФОЗ на МУ- София
  • доц. д-р Елис Исмаил, акушер-гинеколог, асистент към Катедра „Aкушерство и гинекология”, МУ – Варна и гл.асистент в Катедра „Здравни грижи” към филиала на МУ в гр. Шумен.
  • Захари Влайков - председателят на студентската мрежа „Въздух за здраве“, създадена към Медицинския университет - София, с подкрепата на университета, Студентския съвет, Медицинския факултет, Факултета по Обществено здраве,  Факултета по Дентална медицина, и Медицински колеж „Йорданка Филаретова“, ще запознае участниците в събитието с дейността на Мрежата.

Интервю с доц. д-т Цветелина Тотомирова в БНР Варна, може да чуете тук: https://bnr.bg/varna/post/101886811/doc-d-r-cvetelina-totomirova?fbclid=IwAR2ly5JGmWU7g-OZwy-ikVIRUxVDsND4Mi0GbMOGEwqRNEEsVoIdCge2zAI

Гости в Дарик Радио Варна бяха проф. Анжелика Велкова и Захари Влайков https://darik.bg/vazduhat-vav-varna-e-v-pati-po-chist-ot-sofiiskia

Air4Health © 2017 – 2024 Всички права запазени!
Въздух за здраве
Здравно сдружение в обществена полза.

София, България.
crossmenuarrow-left