Обратно към Новини

Скоростта на промяната също е важна...

Бързата промяна на замърсяването на въздух-а може да е толкова вредно за сърцето, колкото и устойчиво високите нива, според проучване публикувано днес в European Journal of Preventive Cardiology.

"Въпреки че околният въздух в град Йена е сравнително чист, значителното обвързване между бързите промени в азотните оксиди и появата на миокарден инфаркт (MI) предполага, че действащите в ЕС нормативни ограничения не защитават в достатъчна степен от ефектите, свързани със влошаване на сърдечносъдовото здраве на населението. Необходимо е по-конкретно определение и по-строго прилагане на законовите ограничения за бързо увеличаване на азотните оксиди, за да се реши този проблем и да се запълни тази празнота по отношение на риска от MI."

Air4Health © 2017 – 2024 Всички права запазени!
Въздух за здраве
Здравно сдружение в обществена полза.

София, България.
crossmenuarrow-left