Обратно към Новини

Разширяване на възможностите ни...

Замърсяването на въздух-а е глобален проблем с много лично здравно изражение.

Като привърженици на прагматичните и доказани решения, нашето здружение инициира дейности, които да позволяват хората в България да вземат мотивирани решения превръщани е ефективни дайствия за намаляване на здравните рискове от вдишването на замърсен въздух.

С благодарност приехме подкрепата от H.E.A.L., с която те ни дадоха възможност не само да наблюдаваме глобалното въздушно замърсяване, не само да адаптираме поведението си спрямо регионалното такова, но и персонализираното надграждане с измерване на личното замърсяване с ползването на индивидуален измерител на финните прахови частици.

Благодарим Ви H.E.A.L. за възможността!

 

Air4Health © 2017 – 2024 Всички права запазени!
Въздух за здраве
Здравно сдружение в обществена полза.

София, България.
crossmenuarrow-left