Обратно към Новини

Препоръки за превръщането на град Пловдив в здравословно място за живеене

На 16.01.2023 г. Сдружение „Въздух за здраве“ изпрати официално отворено писмо към Община Пловдив относно: „Препоръки за превръщането на град Пловдив в здравословно място за живеене, предвид последиците за здравето от ефектите на замърсяването на въздуха”.

Препоръките са резултат от съвместната дейност на лекари от лекарската мрежа "Въздух за здраве", представители на академичната общност, експерти по градско планиране, специалисти по събиране и анализ на данни, граждански организации и експерти от Община Пловдив. Мерките бяха обсъдени по време на организираната от нас кръгла маса, на тема: „Здравословни градове като механизъм за подобряване на общественото здраве. Качество на въздуха в град Пловдив“ (18.11. 2022). Събитието беше подкрепено от Фондация "Фридрих Еберт".

Препоръките са разделени в 3 основни раздела и се отнася до:

 • Мерки за информираност на населението;
 • Мерки в посока на нормативно възприемане на препоръките на СЗО;
 • Мерки за повишаване наличността от данни за наука, образование и планиране в областта на
  общественото здраве;
 • Мерки за използване на вече изграден социален и здравен капацитет;
 • Мерки за удобно и безопасно придвижване на пешеходците;
 • Социално-икономически мерки, косвено касаещи здравето на всички граждани;
 • Мерки за засилване на общинския и гражданския контрол върху дейности пряко и косвено
  увреждащи градската среда и съответно здравето на гражданите;
 • Мерки, касаещи зелените площи в гр. Пловдив като здравен фактор на околната среда;
 • Възможни мерки в областта на транспорта и транспортната инфраструктура.

Мерките, които са представени са обстойно анализирани от високо квалифицирани експерти, а препоръките предлагат реални решения за създаване на по-здравословна градска среда и чист въздух за Пловдив.

С целия документ може да се запознаете тук.

Air4Health © 2017 – 2024 Всички права запазени!
Въздух за здраве
Здравно сдружение в обществена полза.

София, България.
crossmenuarrow-left