Medical companies

 • National Association for the Prevention of Lung Diseases
  Society of Cardiologists in Bulgaria
  National Association of GPs in Bulgaria
 • Bulgarian Society of Neurology
  Българско Дружество по Алергология (БДА)
  Bulgarian Society of Allergology
  Bulgarian Society of Toxicology
 • noharm.org
  noharm.org
  Clearair
  Friedrich Ebert Stiftung

Media partners

Air4Health © 2017 – 2024 Всички права запазени!
Въздух за здраве
Здравно сдружение в обществена полза.

София, България.
crossmenu