Обратно към Новини

Въглеводороди: Не са само колите...

Проучване показа че бои, папфюми, шпрейове и други синтетични аерозоли, допринасят за високи нива на летливи въглеводороди във въздуха.

Покрай пътищата в Лос Анджелес изследователи са открили, че колкото PM2.5 и Озон произхожда от транспортните средства, толкова е от индустриални и домакински  Летливи Органични Съединения (ЛОС).

По груби изчисления в Европа, около 1/4 до 1/3 от всички частици с органичен произход стартират като ЛОС.

Air4Health © 2017 – 2024 Всички права запазени!
Въздух за здраве
Здравно сдружение в обществена полза.

София, България.
crossmenuarrow-left