Обратно към Новини

Мръсен въздух вреди и на неродените

Излагането на замърсяване на атмосферния въздух е свързано с повишен риск от високо кръвно налягане (АХ) при възрастни и деца. Последните данни показват, че експозицията на замърсяване на въздуха по време на бременност може да доведе до повишен риск за следващото поколение. Малко проучвания са изследвали тези взаимоотношения. Проведено е проспективно проучване на 1293 майки в Бостънската раждаща кохорта (включена в периода 1998-2012 г.) и техните деца, които са имали последващи посещения на възраст между 3 и 9 години и пълни данни за експозицията и резултатите. Основната експозиция, която е проследявана е концентрацията на частици в средата ≤2,5 μm (PM2,5) по време на бременност, се оценява чрез сравняване на жилищния адрес на майката с монитори за качеството на въздуха на Агенцията за защита на околната среда на САЩ. Дефинирахме за основен очакван резултат детска систолна АХ (САХ) процент съгласно справката в САЩ (Четвърти доклад) и класифицирахме повишението на БП като СБП ≥ 90-ия процент. Нашата извадка, коригирана с много вариации, показа рязко увеличение на процента на САХ на потомството и риск за повишено ниво на АХ, когато концентрацията на PM2,5 в третия триместър беше ≥13 μg / m3. Най-високият спрямо най-ниския тертил при експозицията на PM2.5 в третия триместър е свързан с увеличение с 4,85 (95% доверителен интервал: 1,38-8,37) процента на детската сърдечна недостатъчност или с 1,61 (95% доверителен интервал: 1,13-2,30) детско повишено АН. Инкремент с 5 μg / m3 в PM2.5 по време на третия триместър се свързва с 3.49 (95% доверителен интервал: 0.71-6.26) процента увеличение на детския SBP или 1.47 (95% доверителен интервал: 1.17-1.85) пъти по-висок риск от повишаване на АН. Нашите резултати показват, че експозицията на PM2.5 в околната среда през третия триместър на бременността е свързана с повишена АХ при деца на възраст от 3 до 9 години.

Air4Health © 2017 – 2024 Всички права запазени!
Въздух за здраве
Здравно сдружение в обществена полза.

София, България.
crossmenuarrow-left