Обратно към Новини

Лекари връчват петиция на новоизбрания кмет на София с искания за осигуряване на здравословна среда

Столицата има неотложна нужда от промяна

Сдружение "Въздух за здраве", лекарите и студентите по медицина, обединени в лекарска мрежа, настояха за създаване на здравословна среда за живот в София. Те изготвиха петиция за превръщането на столицата в място, подходящо за здравословен живот. Текстът на петицията и всички събрани подписи ще бъдат предоставени на новоизбрания кмет на София.

Лекарите алармират, че по данни на Световната здравна организация (СЗО) София е с най-високи нива на фини прахови частици (ФПЧ) в сравнение с другите европейски столици. През зимните месеци пределно допустимите европейски норми на ФПЧ се надвишават 10 пъти, а световните експерти определят въздуха в нашия град като вреден за здравето. Нивата на азотен диоксид целогодишно са тревожно високи. Краткосрочната и дългосрочна експозиция на тези замърсители, както и редица други съпътстващи фактори от околната среда, водят до редица сърдечносъдови заболявания, инсулт, ХОББ, рак на белия дроб, астма, намалена белодробна функция, въздейства негативно върху развиващия се мозък и централната нервна система, повишава риска от преждевременно раждане, намалено тегло при раждането, развитие на редица заболявания в по-късен етап от живота на децата и др. Вследствие на силно замърсения въздух в София всяка година умират между 800 и 900 души. 13,4% от местния БВП в столицата, равняващи се на 3,124 млрд. евро (6,10 млрд. лв.), през 2019 г. са изгубени поради увеличаващите се здравни и социалните разходи, свързани със замърсяването на въздуха, които са най-високите в България и са повече от седем пъти по-високи от разходите във втория най-замърсен град в страната. 

Лекарите от лекарската мрежа „Въздух за здраве“ предупреждават, че София има неотложна нужда от промяна, която да доведе до градска трансформация, в центъра на която да бъде поставено здравето на хората.  Те подчертават, че чистата околна среда в градовете е най-важният фактор за превенция на здравето. 

Именно затова лекарите настояват за: Добре развита градска мрежа с чист, достъпен, удобен и екологичен обществен транспорт; Свързани и безопасни велоалеи; Възможности 

за удобно и безопасно придвижване пеш; Повече зелени пространства и места за спорт и отдих на открито и преустановяване на прекомерното застрояване; Централна част с нискоемисионни зони; Редовно измиване на града; Ограничаване на автомобилното движение около училища и детски градини; Мерки за ограничаване на автомобилния трафик; Спазване на изискванията за почистване на строителните площадки и мерките за предотвратяване на замърсяването; Осигуряване на достъп до чисти битови енергийни решения за хората; Регламентиране на паркирането в кварталите и премахването  на „калните площи“; Подобряване на системите за сметосъбиране и насърчаване на разделното събиране на отпадъци; Мерки за намаляване на генерираните от трафика шум и вибрации и разпространението им; Стимули и специални мерки за маргинализираните групи; Отворен диалог с неправителствения сектор.

Линк към петицията:

https://www.peticiq.com/412110#form

Air4Health © 2017 – 2024 Всички права запазени!
Въздух за здраве
Здравно сдружение в обществена полза.

София, България.
crossmenuarrow-left