Обратно към Новини

Китай обновява целевите нива за въздушно замърсяване

Китай ще постави нови по-строги цели за подобряване на качеството на въздуха в страната в рамките на нов тригодишен план, тъй като Пекин се подготвя да засили националното противодействие на замърсителите в кампанията си, за да изчисти прословутото си токсично небе.

През тази година правителството ще създаде национална система за инспекции, която ще отговаря за редовни проверки на замърсяващите компании и фабрики успоредно с местните власти и в допълнение към централното правителство.

Правителството също ще накаже местни власти, които не прилагат правилата правилно. В някои региони през миналата година регионалните правителства издадоха укази за компаниите да затворят, дори ако спазват строгите правила за емисиите. Стратегията "еднакви за всички" от някои местни органи няма да бъде толерирана в бъдеще.

Air4Health © 2017 – 2024 Всички права запазени!
Въздух за здраве
Здравно сдружение в обществена полза.

София, България.
crossmenuarrow-left