Обратно към Новини

Как ни влияе замърсения въздух

  • Дихателна система - изострени респираторни симптоми, инфекции; повишена реактивност на дихателните пътища, дразнене; възпаление на белите дробове; повишена смъртност от респираторни заболявания; повишен брой хоспитализации; понижена функция на белите дробове, астматични пристъпи, изостряне на ХОББ, повишен риск от рак на белия дроб.
  • Сърдечносъдова система - инфаркт на миокарда, повишено кръвно налягане, атеросклероза, хипертензия, повишена мозъчно-съдова исхемия. Биологичните механизми, свързващи замърсяването на въздуха със сърдечните заболявания, включват както директни въздействия на замърсителите върху сърдечносъдовата система, кръвта и белодробните рецептори, така и косвени въздействия, медиирани чрез белодробен оксидативен стрес и възпалителни реакции.
  • Нервна и мозъчносъдова система - нарушения в развитието на нервната система, възпаление на невроните, оксидативен стрес, промени в кръвно-мозъчната бариера, главоболие, тревожност, инсулт, болест на Алцхаймер, болест на Паркинсон. Сместа от компоненти в замърсяването на въздуха включва също и тежки метали, изпускани в атмосферата, например живак или олово. Те се задържат във въздуха, докато не бъдат върнати обратно на земята с валежите. Много от тежките метали имат силно невротоксично действие върху човешкото тяло, особено при децата.
  • Репродутивни проблеми и здраве на децата - влошено качество на спермата, ДНК фрагментация, ниско тегло при раждане, преждевременно раждане, раждания в ниска гестационна възраст.
Air4Health © 2017 – 2024 Всички права запазени!
Въздух за здраве
Здравно сдружение в обществена полза.

София, България.
crossmenuarrow-left