Facebook

На 7 февруари 2020 г. от 13 часа в Аулата на Болница Токуда ще се проведе „Заедно срещу рака на белия дроб" - практически семинар за клиницисти, осъществяващи първи контакт с групи от пациенти с висок риск за белодробен карцином

🗹 Вижте програмата и се регистрирате за участие на този линк 👉 bit.ly/againstlungcancer

Участващите ще научат основните принципи на скрининга; Доказателствата, които подкрепят рационалността от провеждане на скрининг на рака на белия дроб; Нуждата от екипна работа и обучение; Принципите на ниско-дозовата КТ, анализа и интерпретацията на образите; Предиктивна стойност на данните, получени от ниско-дозовата КТ извън белодробния нодул в контекста на оценка на риска от социално-значими заболявания.

„Заедно срещу рака на белия дроб“ е пилотен проект на Българско Дружество по Кардиоторакална Рентгенология и Сдружение Въздух за Здраве, имащ за цел да проправи българския път в Европейската инициатива за скрининг на рака на белия дроб.

„Заедно срещу рака на белия дроб“ е един от проектите в сектор Здравеопазване на дарителска кампания на Райфайзенбанк България „Избери, за да помогнеш“, подкрепен още от Софтуерна Компания ЕООД и Acibadem City Clinic Болница Токуда.
... See MoreSee Less

View on Facebook

Разкошно обяснение на механизмите при здравен ефект от въздушно замърсяване. ... See MoreSee Less

View on Facebook

Нова програма за справяне с мръсния въздух ... See MoreSee Less

View on Facebook

Новият полъх на градоустройствените решения. 12000 човека 0 паркоместа. ... See MoreSee Less

View on Facebook