Back to News

Срещу замърсяването, за да не забравяме...

Ново проучване добавя към нарастващите доказателства, че ранното излагане на въздушно замърсяване може да увеличи както риска от самоубийство при по-младите хора, така и болестта на Алцхаймер при по-възрастни.

Симптомите на болестта на Алцхаймер започват в детска възраст в замърсена околна среда и трябва да въведем ранни ефективни превантивни мерки. Излишно е да се предприемат реактивни действия десетилетия по-късно.

Air4Health © 2017 – 2024 Всички права запазени!
Air for health
Public benefit health association.

Sofia, Bulgaria.
crossmenuarrow-left