Back to News

И рака на гърдата е свързан с въздушното замърсяване

Air pollution is classified as a human carcinogen, largely based on epidemiological studies of lung cancer. Recent research shows that exposure to air pollution also increases the risk of breast cancer.

В проучване при 89 247 жени, включени в канадското национално проучване за рак на гърдата, авторите са установили, че експозицията на населението на замърсяване на въздуха с фини прахови частици има отношение към повишаване на рак на гърдата при канадски жени

The authors say, "Our results support the hypothesis that exposure to low concentrations of PM2.5 increases the risk of premenopausal breast cancer."

Коментар на споделящият: Моля имайте предвид, че нивата на ФПЧ в Канада, са значително по-ниски от срещаните по нашите географски ширини.

Air4Health © 2017 – 2024 Всички права запазени!
Air for health
Public benefit health association.

Sofia, Bulgaria.
crossmenuarrow-left