Back to News

Дизелите втора ръка - предвидимата екокатастрофа

Кризата с въздушното замърсяване, причинена от манипулирането на правилата за емисиите на автомобилостроителите, не остави на градовете никакъв избор освен да започнат забрани на  автомобили на дизелово гориво: Париж, Мадрид, Осло, Амстердам, Атина и Рим са сред тези, които планират
подобни забрани. Това води до тенденция към освобождаване от дизеловите коли в тези страни.

Само за миналата година България внесе над 100 000 автомобила втора ръка от страните от ЕС-28, над една трета от които са със силно замърсяващи дизелови двигатели (таблицата по-горе)

The flood of cheap, unrefurbished, used diesel engines will simply push the air pollution problem eastwards, and not solving it, exacerbates the existing air quality problem in eastern Europe.

There is a clear need for joint European measures to avoid dumping of polluting diesel cars in the countries of Eastern and Central Europe. Това противоречи на принципа на единния пазар и духа на неговите продуктови правила - всички граждани на ЕС имат еднакво право на чист въздух. Потокът от стари замърсяващи дизелови двигатели трябва да бъде ограничен по начин, който защитава околната среда и общественото здраве и е съобразен с правилата на единния пазар.

Air4Health © 2017 – 2024 Всички права запазени!
Air for health
Public benefit health association.

Sofia, Bulgaria.
crossmenuarrow-left