Обратно към Новини

Дали намаляването на цигарите помага?

Авторите на едно интересно ново проучване са си задали и научно са отговорили на един важен практически въпрос:

Намаляването на броя изпушени цигари дневно дали снижава рисковете от заболеваемост и смъртност свързана с най-честите болести от които страдат пушачите?

Еднозначният цитат на заключението е: "Прекратяването на тютюнопушенето е единствената ефективна стратегия за намаляване на вредата, причинена от тютюнопушенето. Тази констатация трябва да мотивира клиницистите да оказват помощ на пушачите, за да им помогнат да се откажат напълно от тютюнопушенето."

Air4Health © 2017 – 2024 Всички права запазени!
Въздух за здраве
Здравно сдружение в обществена полза.

София, България.
crossmenuarrow-left