Обратно към Новини

Въздушното замърсяване влияе и на психическото здраве

Колкото е по-високо нивото на прахови частици във въздуха, толкова повече данни се установяват за псиологически дистрес в ново проучване.

“Проучването разкрива нова насока за изследване на вредите от въздушното замърсяване” споделя Anjum Hajat, асистент по епидемиология в Училището по обществено здраве в University of Washington.

“Ефектите на въздушното замърсяване върху сърцето и дихателната система са отдавна установени, но влиянието върху мозъчното здраве е нова област на изследвания”

Air4Health © 2017 – 2021 Всички права запазени!
Въздух за здраве
Здравно сдружение в обществена полза.

София, България.
crossmenuarrow-left