Замърсяване на въздуха, свързано с остър респираторен дистрес

ARDS е бързо прогресивно заболяване, което настъпва при критично болни пациенти. Най-сериозното усложнение на болестта е, че течността “наводнява” белите дробове, което прави дишането трудно или невъзможно. ARDS се развива при пациенти с предразполагащи състояния като сепсис, пневмония, травматично нараняване и аспирация. Хората в напреднала възраст са с особено висок риск от развитие на ARDS, а честотата на смъртност по ARDS при пациенти в старческа възраст е около 69% до 80%.

Авторите на проучването изтъкват “Нашите констатации са уникални в това, че неблагоприятните последици за здравето от замърсяването на въздуха на нашите възрастни граждани вече включват остра респираторна недостатъчност и че увеличаването на хоспитализацията на ARDS при възрастните хора възниква при сегашните американски стандарти за замърсяване на въздуха Тези резултати добавят към нарастващото съдържание на литература за различни неблагоприятни последици за здравето при настоящите стандарти, които показват необходимост от понижаване на границите на експозиция. “

Please follow and like us:

Дизелите втора ръка – предвидимата екокатастрофа

Кризата с въздушното замърсяване, причинена от манипулирането на правилата за емисиите на автомобилостроителите, не остави на градовете никакъв избор освен да започнат забрани на  автомобили на дизелово гориво: Париж, Мадрид, Осло, Амстердам, Атина и Рим са сред тези, които планират
подобни забрани. Това води до тенденция към освобождаване от дизеловите коли в тези страни.

Само за миналата година България внесе над 100 000 автомобила втора ръка от страните от ЕС-28, над една трета от които са със силно замърсяващи дизелови двигатели (таблицата по-горе)

Потокът от евтини, неотремонтирани, употребявани дизелови двигатели просто ще измести проблема със замърсяването на въздуха на изток, а нерешаването му, задълбочава съществуващия в източна Европа проблем с качеството на въздуха.

Има очевАдна необходимост от съвместни европейски мерки, за да се избегне дъмпинг на замърсяващи дизелови автомобили в страните от Източна и Централна Европа. Това противоречи на принципа на единния пазар и духа на неговите продуктови правила – всички граждани на ЕС имат еднакво право на чист въздух. Потокът от стари замърсяващи дизелови двигатели трябва да бъде ограничен по начин, който защитава околната среда и общественото здраве и е съобразен с правилата на единния пазар.

Please follow and like us:

Замърсен въздух може да повиши нуждата от Витамин Д

Интересна публикация където е сравнено е състоянието на витамин D при 34 деца на възраст 9-24 месеца, живеещи в район на Делхи, известен с високи нива на замърсяване на въздуха (Mori Gate), със сравнима възрастова съвкупност от деца от по-малко замърсени (Gurgaon) от града.

Средната стойност на 25 (OH) D на децата в зоната на портата Mori е била 12,4 (7) ng / ml, в сравнение с 27,1 (7) ng / ml при деца, живеещи в област Gurgaon (p <0,001).

Авторите препоръчват децата, живеещи в райони с високо замърсяване на атмосферата да им се предложат добавки от витамин D, тъй като са изложени на риск от развитие на рахит с недостиг на витамин D.

Please follow and like us:

Въздушното замърсяване влияе и на ин-витро…

В скорошна научна публикация,  авторите поставят и отговарят на важен въпрос свързан с неоценено досега въздействие на въздухното замърсяване.

КАКВО СЕ ЗНАЕ ДО МОМЕНТА

Излагането на високо замърсяване на въздуха в атмосферния въздух се предполага, че е свързано с ниска плодовитост и висока загуба на ранна бременност при жените.

ВЪПРОСА НА ПРОУЧВАНЕТО

Дали концентрациите на пет критерия за замърсяване на въздуха са свързани с вероятността от загуба на биохимична бременност и вътрематочна бременност при жени?

РЕЗЮМЕ ОТГОВОР

Увеличените концентрации на фини прахови частици (PM10), азотен диоксид (NO2), въглероден окис (CO) по време на контролирана овариална стимулация (COS) и след ембриотрансфер са свързани с намалена вероятност за вътрематочна бременност.

 

Please follow and like us: