Проучване показа че бои, папфюми, шпрейове и други синтетични аерозоли, допринасят за високи нива на летливи въглеводороди във въздуха.

Покрай пътищата в Лос Анджелес изследователи са открили, че колкото PM2.5 и Озон произхожда от транспортните средства, толкова е от индустриални и домакински  Летливи Органични Съединения (ЛОС).

По груби изчисления в Европа, около 1/4 до 1/3 от всички частици с органичен произход стартират като ЛОС.

Air4Health © 2019 – 2021 Всички права запазени! С помощта на INI Web Tech
crossmenu