Въздушното замърсяване влияе и на психическото здраве

Колкото е по-високо нивото на прахови частици във въздуха, толкова повече данни се установяват за псиологически дистрес в ново проучване.

“Проучването разкрива нова насока за изследване на вредите от въздушното замърсяване” споделя Anjum Hajat, асистент по епидемиология в Училището по обществено здраве в University of Washington.

“Ефектите на въздушното замърсяване върху сърцето и дихателната система са отдавна установени, но влиянието върху мозъчното здраве е нова област на изследвания”

Скоростта на промяната също е важна…

Бързата промяна на замърсяването на въздух-а може да е толкова вредно за сърцето, колкото и устойчиво високите нива, според проучване публикувано днес в European Journal of Preventive Cardiology.

“Въпреки че околният въздух в град Йена е сравнително чист, значителното обвързване между бързите промени в азотните оксиди и появата на миокарден инфаркт (MI) предполага, че действащите в ЕС нормативни ограничения не защитават в достатъчна степен от ефектите, свързани със влошаване на сърдечносъдовото здраве на населението. Необходимо е по-конкретно определение и по-строго прилагане на законовите ограничения за бързо увеличаване на азотните оксиди, за да се реши този проблем и да се запълни тази празнота по отношение на риска от MI.”

Не са само колите…

Проучване показа че бои, папфюми, шпрейове и други синтетични аерозоли, допринасят за високи нива на летливи въглеводороди във въздуха.

Покрай пътищата в Лос Анджелес изследователи са открили, че колкото PM2.5 и Озон произхожда от транспортните средства, толкова е от индустриални и домакински  Летливи Органични Съединения (ЛОС).

По груби изчисления в Европа, около 1/4 до 1/3 от всички частици с органичен произход стартират като ЛОС.

(Бъдещи) Mайки внимавайте…

Ново проучване, показва, че увеличената експозиция към PM2.5 в периода около зачеването се свързва с измеримо по-висок риск от вродени малформации. Най-ранимия период е около месец преди и месец след датата на зачеването.