Въздушното замърсяване влияе и на психическото здраве

Колкото е по-високо нивото на прахови частици във въздуха, толкова повече данни се установяват за псиологически дистрес в ново проучване.

“Проучването разкрива нова насока за изследване на вредите от въздушното замърсяване” споделя Anjum Hajat, асистент по епидемиология в Училището по обществено здраве в University of Washington.

“Ефектите на въздушното замърсяване върху сърцето и дихателната система са отдавна установени, но влиянието върху мозъчното здраве е нова област на изследвания”

Please follow and like us:

Скоростта на промяната също е важна…

Бързата промяна на замърсяването на въздух-а може да е толкова вредно за сърцето, колкото и устойчиво високите нива, според проучване публикувано днес в European Journal of Preventive Cardiology.

“Въпреки че околният въздух в град Йена е сравнително чист, значителното обвързване между бързите промени в азотните оксиди и появата на миокарден инфаркт (MI) предполага, че действащите в ЕС нормативни ограничения не защитават в достатъчна степен от ефектите, свързани със влошаване на сърдечносъдовото здраве на населението. Необходимо е по-конкретно определение и по-строго прилагане на законовите ограничения за бързо увеличаване на азотните оксиди, за да се реши този проблем и да се запълни тази празнота по отношение на риска от MI.”

Please follow and like us:

Не са само колите…

Проучване показа че бои, папфюми, шпрейове и други синтетични аерозоли, допринасят за високи нива на летливи въглеводороди във въздуха.

Покрай пътищата в Лос Анджелес изследователи са открили, че колкото PM2.5 и Озон произхожда от транспортните средства, толкова е от индустриални и домакински  Летливи Органични Съединения (ЛОС).

По груби изчисления в Европа, около 1/4 до 1/3 от всички частици с органичен произход стартират като ЛОС.

Please follow and like us:

8 от всеки 10 Индийски града, дишат токсичен въздух

От общо 280 Индийски града, където се мониторира качеството на въздуха, Нито един не покрива критериите на СЗО (WHO) за безопасни нива на ФПЧ (PM) 10–20 μg/m³–можете да прочетете тук.

Please follow and like us:

(Бъдещи) Mайки внимавайте…

Ново проучване, показва, че увеличената експозиция към PM2.5 в периода около зачеването се свързва с измеримо по-висок риск от вродени малформации. Най-ранимия период е около месец преди и месец след датата на зачеването.

Please follow and like us: