Обратно към Новини

1 от 5 починали бебета е заради въздуха

Авторите на проучването споделят резултати получени на базата на въпросник сред домакинствата относно местоположението и времето на близо 1 милион раждания в Африка на юг от Сахара със сателитни оценки за експозиция на вредни прахови частици с аеродинамичен диаметър по-малък от 2,5 μm (PM2,5), за да се оцени влиянието на качеството на въздуха върху смъртността сред бебетата в Африка. Установяваме, че увеличение на концентрацията на PM2.5 от 10 μg в кубичен метър е свързано с повишаване на детската смъртност с 9% (95% доверителен интервал, 4-14%) в целия набор от данни. Този ефект не само не намалява през последните 15 години но и не намалява при по-високи нива на богатството на домакинствата. Нашите оценки показват, че концентрациите на РМ2.5 над минималните нива на експозиция са причинили 22% (95% доверителен интервал, 9-35%) от смъртните случаи при новородените в анализираните 30 държави и доведоха до 449 000 (95% доверителен интервал, 194 000-709 000) допълнителна смъртност при бебета през 2015 г., която е повече от три пъти по-висока от съществуващите до момента оценки, които приписват смъртта на бебетата на лошо качество на въздуха в тези страни.

Air4Health © 2017 – 2024 Всички права запазени!
Въздух за здраве
Здравно сдружение в обществена полза.

София, България.
crossmenuarrow-left