To all doctors
Д-р Димо Янков

Д-р Димо Янков завършва медицина с отличие Медицински факултет на СУ „Св. Кл. Охридски“ през 2014 г., придобива специалност по неврохирургия през 2020 г. в КНХ на УМБАЛ "Св. Иван Рилски", където продължава да работи. Редовен докторант е при Катедрата по неврохирургия на Медицинския факултет към МУ София, към която, от началото на 2022 г., е избран за хоноруван асистент.

He is a member of the Bulgarian Society of Neurosurgery, the European Association of Neurosurgical Societies (EANS) and AOSpine, through which he has completed more than 10 specializations in Bulgaria and Europe.

Д-р Янков има участие в многобройни национални и международни конгреси и семинари. Развива активна публикационна дейност като автор и съавтор в реферирани списания на местно и международно ниво.

In 2019 he was awarded in the ranking of the newspaper "24 hours" - "Doctors we trust".


Air4Health © 2017 – 2024 Всички права запазени!
Air for health
Public benefit health association.

Sofia, Bulgaria.
crossmenuarrow-left