Back to News

Становище относно намeрението на "Топлофикация - Сливен" да изгради инсталации за изгаряне на RDF

Сдружение "Въздух за здраве" изпрати становище относно инвестиционно предложение: „Промяна в параметрите, при които е издадено комплексно разрешително № 510- Н1/2018г., актуализирано с Решение № 510-Н1-ИО-А1/2019г.“ с възложител „Топлофикация-Сливен-инж. Ангел Ангелов“ ЕАД.

Текстът на становището може да прочетете тук.

Air4Health © 2017 – 2024 Всички права запазени!
Air for health
Public benefit health association.

Sofia, Bulgaria.
crossmenuarrow-left